29. januar 2020

Regnskab Årsregnskabsloven - Lovgivning og fortolkning

Info om fravalg af revision

Erhvervsstyrelsen informerer om betingelserne for at fravælge revision og har i den forbindelse udarbejdet en detaljeret vejledning, der beskriver, hvordan virksomheder skal beregne ”nettoomsætningen” ved fravalg af revision.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Erhvervsstyrelsen har erfaret, at nogle virksomheder indberetter ikke-reviderede årsrapporter til trods for, at størrelsesgrænserne for at kunne fravælge revision er overskredet. Derfor gør styrelsen nu opmærksom på, at virksomheder kun kan fravælge revision, hvis de holder sig inden for de to specifikke beløbsgrænser og gennemsnitligt har under 12 heltidsbeskæftigede.

Se styrelsens nyhed herom.  

Styrelsen har i den forbindelse udarbejdet en detaljeret vejledning om, hvordan ”nettoomsætningen” skal opgøres, når virksomheden har relativt store finansielle indtægter og/eller indtægter ved investeringsvirksomhed. Vejledningen retter sig mod situationer, hvor virksomheder ønsker at fravælge revision, men kan også anvendes i forbindelse med indplaceringen af virksomheden i den korrekte regnskabsklasse.

Se styrelsens vejledning.   

Vær som revisor opmærksom på, hvorvidt betingelserne for fravalg af revision er opfyldt, hvis revisor påtager sig en opgave om at afgive en review-erklæring eller en erklæring om assistance med opstilling af virksomhedens årsregnskab.

Uanset, at virksomhedens ledelse har ansvaret for, at betingelserne for at fravælge revision er opfyldt, vil det være i strid med god revisorskik, hvis grundlaget for at fravælge revision ikke er til stede, og revisor alligevel accepterer en opgave om at afgive review-erklæring eller erklæring om assistance med regnskabsmæssig opstilling.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu