24. marts 2014

Revision Revision og erklæringsopgaver - Standarder mv - Review - Andre erklæringer med sikkerhed - Erklæringer uden sikkerhed

Internationale standarder om review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver 2009 - 20xx

De første internationale standarder om review (ISRE), andre erklæringsopgaver med sikkerhed (ISAE) og beslægtede opgaver (ISRS) blev udsendt på dansk i april 2011. Standarderne, der indtil da var udsendt under benævnelsen RS, skiftede i samme forbindelse navn, hvorved RS blev erstattet med den relevante internationale benævnelse(ISRE; ISAE; ISRS). Vedlagt findes en oversigt over de i 2011 og senere udsendte internationale standarder herunder eventuelle ajourførte standarder og tidspunktet for deres ikrafttrædelse.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Bilag 2 Internationale standarder om review (ISRE), andre erklæringsopgaver med sikkerhed (ISAE) og beslægtede opgaver (ISRS) 2009 -   

Internationale standarder om review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver blev indtil 2009 oversat at FSR – danske revisorer og efter nødvendig tilpasning i henhold til dansk lovgivning udsendt som RS (RS 2400 - 2410, RS 3000 - RS 3411, RS 4400 - RS 4410).

I 2012 valgte man at omdøbe de pågældende RS, så de fik den internationale benævnelse, efterføjet et DK for at angive, at standarden ikke er oversat og udgivet efter samme aftalesæt med IFAC som senere udsendte standarder.

Bilag 2 indeholder en oversigt giver en oversigt over udsendte ISRE (ISRE DK), ISAE (ISAE DK) og ISRS (ISRS DK), herunder oplysning om ikrafttrædelsestidspunkt og eventuelt udløb i de tilfælde, hvor den pågældende standard er ajourført.

De til enhver tid gældende standarder kan findes i denne sektion på FSR - danske revisorers hjemmeside. Standarderne er endvidere offentliggjort i de af Karnov Group årligt udsendte Revisorhåndbøger.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu