28. november 2019

Debatindlæg Debatindlæg

Kampen mod hvidvask kræver forebyggelse, ikke sanktioner

Børsen, 28. november 2019


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Nedenstående kronik af administerende direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer, er oprindeligt bragt i Børsen. Læs kronikken hos Børsen.

Hvidvask skal ikke kun bekæmpes med sanktioner. Forebyggende tiltag som revision og regnskabskontrol er også en del af løsningen

Hvidvask er et alvorligt samfundsproblem, og det politiske system har i utvetydige vendinger og med omfattende regulering signaleret, at der er høje forventninger til antihvidvaskindsatsen i den finansielle sektor og i rådgiverbranchen. Det var "baggrundsmusikken" til et seminar om forebyggelse af hvidvask- og terrorfinansiering, som Finanstilsynet netop har gennemført. At dømme efter de 250 deltagere og tre gange så mange på venteliste er interessen for emnet overvældende.

Opgaven, som politikerne har pålagt især den finansielle sektor, er enorm. Det ses eksempelvis af, at 4300 ansatte i den finansielle sektor arbejder med compliance. Lønudgiften alene her er på svimlende 3,4 milliarder kroner. Hertil kommer omfattende investeringer i it-systemer. I revisorbranchen er billedet det samme, om end tallene er betydeligt mindre.

Der er investeret massivt i systemløsninger og kontrolprocedurer, der skal sikre, at branchen kan honorere de krav, der er til blandt andet risikovurdering, undersøgelses- og underretningspligt samt løbende omkostninger til compliance.

Fælles efterretningsenhed
Når politikerne pålægger bankerne og andre en stor opgave, som myndighederne i princippet selv kunne løse, så er det også rimeligt, at myndighederne stiller deres viden til rådighed. Og ikke blot de nationale og supranationale risikovurderinger, men også viden om konkrete sager og sagskomplekser.

Finans Danmark har for eksempel foreslået, at der etableres en Fælles Efterretningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering (FEHT) efter britisk forbillede. I revisorbranchen støtter vi forslaget og mener, at det er naturligt at invitere både advokater og revisorer med omkring bordet. Velvilje, viden og værktøjer er afgørende for succes med at bekæmpe hvidvask. I kombination med digitale løsninger og it-systemer, der taler sammen på tværs af myndigheder, kan en fælles efterretningsenhed være med til, at vi kommer på forkant og gør livet usikkert og besværligt for dem, der vil unddrage fællesskabet. Der skal være en reel opdagelsesrisiko og en oplevelse af, at myndighederne kommer efter de kriminelle med skrappe sanktioner.

En afgørende risikofaktor
Men det handler ikke kun om kontrol og sanktioner. Det handler også om at forebygge. Jyske Banks krav om, at deres erhvervskunder skal have en godkendt revisor tilknyttet, er ikke grebet ud af den blå luft.

Den svenske pendant til SØIK - Ekobrottsmyndigheten - udarbejdede for et par år siden en analyse, der satte tyk streg under, at fravalg af revisor er en afgørende risikofaktor for manglende regelefterlevelse. Og det indbefatter også hvidvask. I tilfældet med Jyske Bank havde 622 ud af 625 af de virksomheder, banken indberettede til SØIK, fravalgt revisor.

Derfor er revision og regnskabskontrol en del af løsningen. Vi har tidligere foreslået at opprioritere den forebyggende kontrol ved at rulle en del af revisionspligten tilbage og stille krav om, at de mindre virksomheder har en revisorerklæring på deres årsregnskab.

I kombination med flere ressourcer til skattemyndigheder og politi vil det kunne medvirke til at forebygge hvidvask og skatteunddragelse. Dels fordi det bliver sværere at omgå reglerne, når revisor er inde over regnskabet - dels fordi opdagelsesrisikoen øges, når kontrolindsatsen øges.

Skatteunddragelse udgør en central del af hvidvasklovgivningen, og i FSR - danske revisorer ser vi det som vores opgave at bidrage til ansvarlig skatteadfærd. Derfor har vi formuleret otte skatteetiske principper, som vores medlemmer er forpligtede til at følge, og som bygger oven på den lovgivning, som eksisterer.

Nøgleordene er tillid og transparens. Vi tror, at det bedste middel mod lyssky skattekonstruktioner er at få dem frem i dagens lys. Derfor har vi valgt at sætte barren højt. Vores medlemmer må for eksempel aldrig medvirke til, at Danmark eller andre lande unddrages skat. De må ikke foretage skatterådgivning baseret på, at der er forhold, som holdes skjult. Og de skal stoppe rådgivningen øjeblikkeligt ved mistanke om uretmæssige forhold.

Massive investeringer
I revisorbranchen har vi besluttet, at vi vil være en del af løsningen, og har investeret betydelige ressourcer i at forebygge og bekæmpe hvidvask. Det indebærer massive investeringer i it-systemer og forretningsgange.

Det indebærer en tæt dialog med myndighederne om fortolkning og praktisk håndtering af reglerne. Og det indebærer betydelige informations- og uddannelsesaktivitet ift. vores medlemmer, som skal være klædt på til at risikovurdere kunderne og deres aktiviteter og håndtere de situationer, hvor der opstår begrundet mistanke om hvidvask.

Det er en del af vores bidrag til samfundskontrakten.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu