11. august 2020

Revision Revisornævnet - Bøder 30001 til 99999

Klassisk byggeklodsfejl i revisionspåtegningen – og et meget langt sagsforløb

En hyppigt set fejl i revisionspåtegninger er tilfælde, hvor revisor beskriver et grundlag for en modifikation, der leder op til en afkræftende konklusion, for derefter ulogisk at nøjes med at konkludere, at bortset fra manglende tro på en virksomheds overlevelse er dens regnskab retvisende. Dette var tilfældet her i et langt sagsforløb, der faktisk startede helt tilbage i Revisortilsynets tid, det vil sige før 17. juni 2016.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 17-2019 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 11. juli 2019. Klagen vedrørte kritik af en revisionspåtegning afgivet den 15. juli 2014 på regnskabet for 2013 for et lille anpartsselskab med en balancesum på 1.253 t.kr., en egenkapital på 181 t.kr., kortfristet gæld på 1.071 t.kr. og et underskud på 122 t.kr. Kendelsen i form af en bøde på 30.000 kr. for en lidt større førstegangsforseelse blev afsagt den 21. april 2020.

Klagen i sagen var en klassisk byggeklodsfejl: Revisor havde afgivet en ”bortset fra”-konklusion i en situation, hvor revisor reelt efter grundlaget for sin konklusion burde have valgt en afkræftende konklusion. Hertil havde der ikke været sammenhæng mellem revisors arbejdspapirer, der lagde op til en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet i den daværende terminologi og ikke nogen modificeret konklusion.

Sagen blev udtaget som en såkaldt konkurssag i kvalitetskontrollen. Den 18. februar 2016 var der blevet afsagt konkursdekret over anpartsselskabet.

Det mest bemærkelsesværdige er den lange sagsbehandlingstid. Revisor var blevet udtaget den 23. januar til kvalitetskontrol i 2016 af det hedengangne Revisortilsyn. Efter den 17. juni 2016 overtog Erhvervsstyrelsen sagen. Kvalitetskontrollen blev afsluttet den 4. november 2016, hvorefter der gik mere end 17 måneder, før Erhvervsstyrelsen udsendte sit høringsbrev den 18. april 2018. Revisor besvarede dette brev den 31. august 2018, hvorefter der gik mere end 10 måneder, før Erhvervsstyrelsen traf sin beslutning om indbringelse den 10. juli 2019. Ret beset seks dage, før sagen ville være blevet forældet efter femårs-fristen, hvis den ikke, sådan som det var tilfældet, havde været taget op tidligere. Et så langstrakt sagsforløb virker urimeligt, medmindre det helt eller delvist skyldes revisors forhold.

Sag nr. 17-2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu