29. april 2020

Revision Revisornævnet - Bøder nul til 30000

Klassisk kritik af rapportering om going concern i påtegning udløser bøde på 30.000 kr.

Byggeklodsfejl i revisionspåtegninger i form af, at manglende revisionsbevis af mulig gennemgribende betydning resulterer i en konklusion med forbehold og ikke en manglende konklusion, eller som her om uenighed om going concern, der resulterer i en konklusion med forbehold og ikke en afkræftende konklusion, sanktioneres med bøder i Revisornævnet. Starttaksten er 30.000 kr. som i denne sag. Sagsforløbet var, som det desværre næsten altid gælder, ret langt.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 13-2019 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 23. maj 2019.

Kendelsen blev afsagt den 10. februar 2020 som afslutningen på et endog meget langt sagsforløb. Efter afslutningen af en kvalitetskontrol den 30. oktober 2017 havde Erhvervsstyrelsen efter en opfølgende undersøgelse fremsendt høring i sagen den 12. februar 2019, som indklagede besvarede den 1. maj 2019. Erhvervsstyrelsen meddelte herefter sin afgørelse i sagen den 9. maj 2019. Fra afgørelsen i kvalitetskontrollen til kendelsen i sagen forløb der således mere end to år.

Kritikken vedrørte en klassiker: en modifikation for uenighed om going concern var klassificeret som et forbehold og førte til en konklusion med forbehold og ikke en afkræftende konklusion.

Konkret vedrørte sagen et mindre selskab, der solgte softicemaskiner en gros til caféer. Det havde angiveligt været uden aktivitet i regnskabsåret som konsekvens af en tidligere medarbejders svindel og i afventning af udløbet af en række skyldige posters forældelsesfrist. Revisionspåtegningen om regnskabet for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016 blev afgivet den 23. november 2016. Regnskabet udviste et underskud på 31 t.kr., en negativ egenkapital på 318 t.kr. samt omsætningsaktiver på 141 t.kr. over for kortfristet gæld på 325 t.kr.

Der blev efterfølgende afsagt konkursdekret den 26. oktober 2017, hvorefter selskabet opløstes ved konkurs den 18. maj 2018. Den angivelige forældelse af moms og punktafgifter var ikke indtrådt efter Skats påstand, som blev accepteret af skifteretten.

Et flertal på seks af syv medlemmer ikendte revisor en bøde på 30.000 kr. Et enkelt medlem stemte for, at der kun burde sanktioneres med en advarsel ud fra sagsforholdets angivelige konsekvensløshed for både klient og tredjemand.

Sag nr. 13-2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu