17. juli 2020

Corona Hjælpepakker - Kultur medier og skoler

Kompensation til lokale idræts- og spejderforeninger

Regeringen har sammen med et flertal blandt Folketingets partier besluttet at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio.kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af fx medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. De 50 mio.kr. afsættes med:

  • 23 mio. kr. til DIF

  • 21 mio. kr. til DGI

  • 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten

  • 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne

Midlerne søges via de respektive foreningers hjemmesider.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber