30. april 2020

Corona Hjælpepakker - Rejsegarantifonden

Modtagere af refusion/godtgørelse kan kun få dækket deres faktiske omkostninger

Bekendtgørelse sikrer, at modtagere af refusion/godtgørelse kun kan få dækket deres faktiske omkostninger af Rejsegarantifonden.


Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147For kort tid siden blev lov om rejsegarantifonden ændret, således at der nu eksisterer en "Fondskasse for ekstraordinære situationer". 

I medfør af de nye lovbestemmelser kan Rejsegarantifonden nu yde kompensation for rejseudbyderes tilbagebetalingsomkostninger forbundet med aflyste rejser i forbindelse med COVID-19 i perioden fra lidt før den 13. marts og frem. 

I bekendtgørelse nr. 472, der er en ændring til bekendtgørelse nr. 383 slås det fast, at rejsearrangører alene har krav på at få dækket de faktiske omkostninger ved rejsen. 

Hvis det fremover lykkedes rejseudbyderen at få penge fra en underleverandør f.eks. for ubenyttede flybilletter, så kan disse midler ikke mere beholdes af rejsearrangøren selv.

Ændringsbekendtgørelsen trådte i kraft 21. april 2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udmøntning af kapitel 2 a i lov nr. 326 af 31. marts 2020 om udvidet dækningsområde for Rejsegarantifonden som følge af COVID-19 - BEK 472 af 21/04/2020 (Link til retsinformation)

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber