04. maj 2021

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

CBS ansætter forsker til nyt professorat i revision

En donation fra FSR - danske revisorer betyder, at CBS fra 3. maj kan oprette et prestigefyldt professorat i revision med professor Thomas Riise Johansen i spidsen. Formålet med professoratet er at sikre stærkere og mere relevant forskning i revision og dermed også at styrke cand.merc.aud.-uddannelsen


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198I går så et nyt strategisk partnerskab mellem CBS og FSR – danske revisorer dagens lys. Kernen i partnerskabet er en donation til et prestigefyldt professorat, som løber over en periode på fem år. Formålet er at sikre stærkere og mere relevant forskning i revision og dermed også at sikre en fortsat attraktiv og fremtidsorienteret cand.merc.aud.-uddannelse.

Set fra et samfundsperspektiv er det vigtigt, at der uddannes tilstrækkeligt mange og fagligt højt kvalificerede kandidater til revisorbranchen til at varetage de mange nye og komplekse erklæringsopgaver inden for fx klima og cybersikkerhed.

Parterne er enige om, at professoratet skal understøtte en højt kvalificeret forskning, som er relevant og orienteret mod samfundets behov for pålidelig information om vores virksomheder, deres forretning og langsigtede bæredygtighed.

CBS har ansat professor og ph.d., Thomas Riise Johansen i det nye professorat. Thomas Riise Johansen har været ansat som professor ved Institut for Regnskab på CBS siden 2014. Før det arbejdede han blandt andet som revisor i Ernst & Young fra 1996-2005.
Thomas Riise Johansen har i mange år været ansvarlig for revisionsfagene på cand.merc.aud.-uddannelsen, drevet flere forskningsprojekter og udgivet artikler, rapporter og bøger om blandt andet revision, ikke-finansielle regnskaber og corporate governance.
Han er ved siden af sit virke på CBS medlem af Erhvervsstyrelsens Revisorråd og Eksamensudvalget.

Fra i dag kan han også bryste sig af den engelske titel Endowed Chair in Auditing. En endowed chair eller på dansk et professorat er særlig prestigefyldt for et universitet og ikke mindst professoren selv.

CBS har takket være FSR-professoratet nu i alt syv af de prestigefyldte professorater, blandt andet i entreprenørskab, digitalisering, energiinfrastruktur og nu også revision. Med dette professorat i revision følger yderligere finansiering til at etablere en forskningsgruppe inden for revision, herunder ph.d.-stillinger.

"Det er en stor anerkendelse at have fået professoratet, og jeg glæder mig til at komme i gang og bidrage med nyt fagligt perspektiv til udviklingen i revisorbranchen. Professoratet giver også mulighed for at skabe et endnu stærkere videnskabeligt miljø på CBS og gøre det attraktivt at være en del af det ph.d.-hold, der nu og fremover skal være med til at drive forskning og undervisning i regnskab og revision. Forudsætningen for at cand.merc.aud.-uddannelsen vedbliver at være relevant og have samme høje faglighed er vores evne til at tiltrække unge forskere, der vil skrive ph.d.-afhandlinger og have en karriere på universitet bagefter fx som lektor eller professor," siger Thomas Riise Johansen om FSR-professoratet.

Institutleder for Institut for Regnskab, Carsten Rohde glæder sig også over at kunne præsentere Thomas Riise Johansen som den ny FSR-professor i revision.

"Vi ser frem til et endnu tættere samarbejde med revisorbranchen og FSR – danske revisorer i vores bestræbelser på at bidrage relevant til revisorprofessionen. I et felt af internationale ansøgere til professoratet har vi valgt Thomas Riise Johansen, da han kompetent og engageret varetager de opgaver, der følger med at være professor på et universitet. Dels er han en dygtig forsker, der udfører og formidler aktuel forskning i både klassiske og mere innovative temaer på revisionsområdet. Dels demonstrerer han gennem udvikling, undervisning og ledelse af en række fag på revisoruddannelsen, hvor seriøst han tager den essentielle opgave, det er at udvikle og uddanne unge, kvalificerede kandidater til erhvervslivet".

I FSR – danske revisorer ser Charlotte Jepsen frem til partnerskabet med CBS og håber, at det vil bidrage til tilgangen af talentfulde unge mennesker til revisorbranchen.

"Jeg oplever, at CBS udviser en enestående seriøsitet og optagethed af at få et godt samarbejde op at stå. Thomas Riise Johansen er dygtig, velanskrevet og innovativ, så jeg har store forventninger til, at han vil tilføre stor værdi til forskningen inden for revisionsområdet. Revisorbranchens donation er givet til uafhængig forskning, men intentionen er også, at den vil styrke den løbende dialog mellem CBS og revisorbranchen om samfundsrelevante forskningstemaer. Vekselvirkning mellem det teoretisk faglige på universiteterne og den praktiske virkelighed i revisorbranchen er en forudsætning for at kunne producere relevant forskning og udbyde en attraktiv kandidatuddannelse. Konkurrencen om talenterne er hård i disse år, og vi håber, at vi med partnerskabet kan skabe grundlaget for, at de dygtigste søger de regnskabs- og revisionsfaglige uddannelser," siger adm. direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen.

Yderligere kommentarer kan fås ved henvendelse til:

Thomas Riise Johansen +4538152329

Carsten Rohde +45 38152338

Charlotte Jepsen +45 4193 3198

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber