21. oktober 2019

Erhvervsret Internationalt - Lovgivning og fortolkning

Nyt whistleblowerdirektiv vedtaget

Et nyt whistleblowerdirektiv forpligter arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Europa-Parlamentet vedtog i april 2019 et whistleblowerdirektiv, der forpligter private virksomheder såvel som den offentlige sektor til at etablere whistleblowerordninger. Mandag d. 7. oktober 2019 blev direktivet endeligt vedtaget i Ministerrådet. EU’s medlemsstater har en frist på to år til at implementere direktivet.

Direktivet skal give medarbejdere mulighed for anonymt at indberette en virksomheds lovovertrædelser på en række specifikke områder, herunder hvidvaskning af penge, offentlige tjenesteydelser og finansielle tjenesteydelser. Områderne, der er omfattet af direktivet, er udvidet betydeligt, og omfatter ikke længere kun overtrædelser af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed eller anden særlovgivning.

Private virksomheder vil kun være omfattet af direktivet, hvis virksomheden har mindst 50 medarbejdere. De enkelte EU-medlemsstater har dog mulighed for at udvide kravet, så private virksomheder med under 50 medarbejdere også skal være forpligtet til at etablere en whistleblowerordning.

Direktivet giver desuden medarbejderne beskyttelse mod repressalier. Beskyttelsen omfatter medarbejderen såvel som dennes familie, pårørende og kollegaer.

Direktiver angiver tre mulige instanser der kan rapporteres til: Internt i virksomheden, til en ekstern tredjepart eller at offentliggøre det. Det er op til virksomhederne at beslutte, hvem whistleblowerordningen skal administreres af.

Den europæiske, revisororganisation, Accountancy Europe, beskriver i et factsheet de tre rapporteringsmuligheder:

Intern rapportering
Virksomheden skal behandle rapporteringerne fortroligt. Der skal være mulighed for at rapportere både mundtligt og skriftligt. Whistlebloweren skal modtage en kvittering for rapporteringen inden for syv dage. Virksomheden skal udpege en upartisk person, der skal følge op på rapporteringen og kommunikere dette til whistlebloweren. Der skal foreligge klar og tydelig information om, hvor og hvordan de ansatte kan rapportere om lovovertrædelser. Behandlingen af det rapporterede forhold må ikke overskride tre måneder.

Ekstern rapportering
Whistleblowers kan også rapportere lovovertrædelser til eksterne myndigheder. Der skal etableres uafhængige rapporteringskanaler for at modtage, give feedback og opfølge på rapporterne.

Offentlig rapportering
Whistleblowers vil blive beskyttet ved videregivelse af oplysninger til offentligheden, hvis en af følgende betingelser af opfyldt: (a) Der blev ikke foretaget passende handlinger efter intern og/eller ekstern rapportering, (b) lovovertrædelsen udgør en overhængende fare for den offentlige interesse, (c) der vil ved ekstern rapportering være risiko for repressalier.

Du kan læse Accountancy Europe’s factsheet her

Du kan læse direktivet her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu