Årsrapporter

Nedenfor kan du se foreningens årsrapporter fra de seneste seks år. I 2020 udgav foreningen sin første ESG-rapport. Læseren skal se denne rapport som en ’år-nul’-rapport.


I 2019 skiftede foreningen regnskabsår, så regnskabsåret ikke længere følger kalenderåret.

ESG-rapporter

Som revisorernes brancheforening ønsker vi at vise vores medlemmer og omverden, at selv mindre organisationer, som FSR – danske revisorer, har mulighed for at demonstrere samfundsansvar ved at arbejde med og rapportere på mål og resultater for klimamæssige, sociale og ledelsesorienterede emner.

Det er foreningens håb, at en ESG-rapport fra os kan være med til at udbrede kendskabet til og interessen for de ikke-finansielle data hos foreningens medlemmer.

I 2020 udgav vi vores første ESG-rapport. Læseren skal se denne rapport som en ’år-nul’-rapport, hvor rapporteringsprocedure og rammer sættes. I løbet af det kommende regnskabsår vil vi udarbejde de til dataene tilhørende relevante politikker og sikre kendskab og efterlevelse blandt sekretariatets medarbejdere. 

Del til: