International Federation of Accountants (IFAC)

International Federation of Accountants (IFAC) blev etableret i 1977 og har sekretariat i New York. IFAC har til formål at varetage revisorprofessionens globale interesser, herunder:

  • at udvikle internationale standarder af høj kvalitet og støtte indførelse af og brug af standarderne
  • at sikre samarbejde mellem medlemsforeningerne
  • at samarbejde med andre internationale organisationer at være internationalt talerør for revisorprofessionen

IFAC består af 158 medlemsforeninger i mere end 130 lande. Disse medlemsforeninger repræsenterer ca. 3 mio. revisorer, der arbejder som praktiserende revisorer, i erhvervslivet, i offentlige institutioner og i den akademiske verden.

I tilknytning til IFAC findes fire uafhængige organer, som udarbejder og vedtager de internationale standarder for revisorer på henholdsvis revisions-, etik-, det offentlige-, og uddannelsesområderne.

Del til: