25. august 2020

Revision Kvalitet - Kvalitetskontrol - Retningslinjer

Positive nye ting i retningslinjerne for kvalitetskontrollen 2020

Læs nedenfor om, hvordan retningslinjerne for kvalitetskontrollen 2020 af revisionsvirksomheder adskiller sig fra tidligere års retningslinjer.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort retningslinjerne for kvalitetskontrollen 2020. Retningslinjerne vil gælde for kvalitetskontrol af de revisionsvirksomheder, som er udtaget til den ordinære kvalitetskontrol 2020, samt for fornyede kvalitetskontroller. Disse kontroller skal som udgangspunkt være afsluttet senest den 15. november 2020. Retningslinjerne vil endvidere gælde for de temabaserede kontroller, som styrelsen måtte gennemføre.

Den første større ændring i 2020-retningslinjerne er, at vurderingen af revisionsvirksomhedens interne kontrol, herunder overvågningen af erklæringsopgaver, anvendes ved beregningen af antallet af stikprøvesager.

Det vil bl.a. betyde, at såfremt kvalitetskontrollanten vurderer, at den kontrollerede revisionsvirksomhed har en tilfredsstillende overvågnings- og evalueringsproces, kan kontrollanten vælge at lade et nærmere fastsat antal internt gennemgåede erklæringsopgaver erstatte nogle af de stikprøver, som kontrollanten ellers skulle udtage og gennemgå.

I bilagene til retningslinjerne er der eksempler på, hvordan stikprøvestørrelserne beregnes alt afhængig af revisionsvirksomhedens størrelse og kundesammensætning, herunder hvor mange stikprøver der kan erstattes af sager fra den interne overvågning.

FSR - danske revisorer har løbende argumenteret for, at der skal øget fokus på virksomhedens interne overvågning/kontrol, samt at der ved kvalitetskontrollen skal lægges større vægt på revisionsvirksomhedens interne efterfølgende kontrol, og hilser denne fornyelse velkommen.

Vi forventer, at dette tiltag vil øge effektiviteten af kvalitetskontrollen og være tidsbesparende både for Erhvervsstyrelsens udførelse af kvalitetskontrollen og for revisionsvirksomhedernes tidsforbrug på den eksterne kvalitetskontrol. Tid, som revisionsvirksomhederne i stedet for kan bruge på den interne efterfølgende kontrol.

Foreningen er i dialog med Erhvervsstyrelsen om, hvordan resultatet af revisionsvirksomhedens interne kontrol og de sager, der vælges herfra som ”erstatningssager”, vil indgå i rapporteringen af kvalitetskontrollen. Afrapporteringen bør være nuanceret, og det bør ikke fremgå, som om det er kvalitetskontrollanten/Erhvervsstyrelsen, der har fundet de fejl, som det er revisionsvirksomheden selv, der har fundet.

En anden større ændring er, at retningslinjerne for kvalitetskontrol af PIE- og ikke-PIE-revisionsvirksomheder er sammenskrevet, så der i år kun er ét sæt retningslinjer, der gælder. Foreningen finder denne sammenskrivning positiv.

Tidligere års retningslinjer for kvalitetskontrollen har bestået af to sæt retningslinjer; det ene vedrørende kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden (PIE-revisionsvirksomheder), og det andet vedrørende kvalitetskontrol af andre revisionsvirksomheder (ikke-PIE-revisionsvirksomheder).

Et samlet sæt retningslinjer vil forhåbentlig medvirke til en ensrettet udtagelse og vurdering, hvor ensartede sager behandles ens, uanset hvilken revisionsvirksomhed de er udarbejdet i.

En tredje ændring er, at retningslinjerne nu indeholder et afsnit om temabaserede kontroller. Foreningen finder det positivt, at der er indskrevet et afsnit om temabaserede kontroller i retningslinjerne, idet sådanne kontroller vil og bør komme til at fylde mere i den fremtidige kvalitetskontrol.

Foreningen går ud fra, at Erhvervsstyrelsen oplyser de omhandlede/involverede revisionsvirksomheder om konklusionen på den temabaserede kontrol, forinden denne offentliggøres. Desuden bør resultatet/observationer på de enkeltsager, som har været genstand for den temabaserede kontrol, gennemgås med den opgaveansvarlige for at sikre, at der ikke er sket misforståelser.

Herudover er der en række andre ændringer, bl.a. i forhold til hvordan stikprøver skal udtages. Erhvervsstyrelsen vil oplyse kvalitetskontrollanten om antallet af afgivne erklæringer på årsregnskaber i det foregående år. Oplysningen vil indeholde informationer, som er nødvendige, for at kvalitetskontrollanten kan fastsætte stikprøven, herunder antal erklæringer inden for hver kategori i stikprøvemodellen.

Endelig er der en lang række bilag til retningslinjerne, herunder vejledninger til opgørelse af stikprøvestørrelser og eksempler herpå.

Du kan lære mere om de nye retningslinjer ved at deltage i FSR – danske revisorers kursus ”Kvalitetskontrollen - kom godt igennem!” den 7. september 2020 i København og den 10. september 2020 i Århus.

Du finder retningslinjerne for kvalitetskontrollen 2020 her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu