17. december 2019

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Vejledninger

Præcisering af underretningspligten om ulovlige lån i Erhvervsstyrelsens Q&A

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 4. november 2019 to Q&A’s om henholdsvis undersøgelses- og underretningspligten efter hvidvaskloven. Efter styrelsens fortolkning skal alle ulovlige lån føre til underretning af Hvidvasksekretariatet, også skattemæssigt berigtigede lån. FSR – danske revisorers hvidvaskarbejdsgruppe fremlægger her sin nærmere forståelse heraf.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxErhvervsstyrelsen offentliggjorde 4. november 2019 to Q&A’s om henholdsvis undersøgelser og underretninger efter lovgivningen om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

På et enkelt delområde blev der efter en langstrakt periode med usikkerhed herom fremlagt en fortolkning af reglerne, som vi ikke er enige i, men som vi opfordrer til at efterleve for ikke at blive udsat for kritik i hvidvaskkontrollen:

Efter Erhvervsstyrelsens opfattelse skal der altid underrettes om ulovlige lån, og altså også i tilfælde, hvor et lån er skattemæssigt berigtiget eller tilbagebetalt og dermed bragt ud af verden. Selv om det ikke fremgår af Erhvervsstyrelsens Q&A, antager vi som en selvfølgelighed, at denne fortolkning kun lægges til grund fremadrettet i Hvidvasktilsynet, jf. denne nyhed herom.  

FSR - danske revisorers hvidvaskarbejdsgruppe forstår underretningspligten således om ulovlige lån:

  • For alle erklæringer dateret og rådgivningsopgaver afsluttet efter 4. november 2019 skal der underrettes.
  • Underretningen skal foretages, når revisor opnår viden om det ulovlige lån. Derfor skal der underrettes om lån fra foregående og indeværende år, hvis lånets ulovlighed for eksempel skal fremgå af en revisionspåtegning eller en erklæring om udvidet gennemgang dateret efter 4. november 2019.
  • Underretning skal, under hensyntagen til praktikalitet, foretages hurtigst muligt.
  • Der skal kun foretages én underretning om samme konkrete låneforhold, medmindre hovedstolen forøges brutto. Tilskrivning af renter er ikke en sådan bruttoforøgelse.
  • Pligten gælder også for ulovlige lån i koncernforhold.
  • Pligten gælder generelt ved ydelser, der falder inden for revisors sædvanlige arbejdsområder.  

Det følger heraf, at ulovlige lån efter Erhvervsstyrelsens opfattelse således altid udløser de særlige pligter efter hvidvaskloven til undersøgelse, notering (dokumentation), opbevaring og underretning, selv om dette forekommer at være ret formelt, når resultatet: underretning, er givet på forhånd.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu