Regnskab Danske regnskabsvejledninger Oktober 2022

Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder – oktober 2022

Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder er ajourført med nyeste regler og praksis. Du kan gratis downloade regnskabsvejledningen på fsr.dk


Jan Brødsgaard Chefkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 4193 316026-10-2022

Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder er ajourført oktober 2022 med nyeste regler og praksis. Enkelte af de skærpede regler, fx om revisions- og revisorpligt, har først virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2023, men kan anvendes allerede nu, hvis virksomhederne ønsker det.

Regnskabsvejledningen downloades her

Den ajourførte regnskabsvejledning består som hidtil af fire dele:

Regnskabsvejledningen kan downloades gratis i ovennævnte fire pdf-filer. Hvis du ønsker at downloade den samlede regnskabsvejledning inkl. appendiks og årsrapportmodeller (390 sider), kan du klikke her.

Regnskabsvejledningen bliver ikke optrykt i bogform.

Ændringer i den ajourførte regnskabsvejledning

Regnskabsvejledningen fra oktober 2022 er ajourført med følgende:

 • Nye regler i årsregnskabsloven
  • Ændringer i revisions- og revisorpligt i klasse B
  • Enkelte nye krav i ledelsesberetningen i klasse C
 • Nye fortolkninger og præciseringer
  • Renteswap
  • Kapitalinteresser
  • Offentlige tilskud
  • Indre værdis metode
  • Køb af virksomhed
  • Gældsinstrumenter
 • Ajourførte notekrav
  • Opdeling i kort og lang del af afledte finansielle instrumenter og visse hensættelser
  • Centrale forudsætninger ved beregning af dagsværdi
 • Ajourførte årsrapportmodeller