12. august 2015

Revision Revision og erklæringsopgaver - Standarder mv - Revision - Review - Andre erklæringer med sikkerhed Historisk

Responding to Non-Compliance or Suspected Non-Compliance with Laws and Regulations

IAASB har udsendt et forslag til ændringer i diverse ISA vedrørende revisors reaktion i situationer, hvor revisor konstaterer manglende eller mulig manglende overholdelse af lov eller øvrig regulering. Frist for kommentarer til de foreslåede ændringer er fastsat til 21. oktober 2015


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Følgende standarder berøres af de nye/udvidede krav til revisor i relation til virksomhedernes overholdelse af lov og øvrig regulering:

  • ISA 250, Overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision af regnskaber
  • ISA 220, Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber
  • ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber
  • ISA 260 (ajourført), Kommunikation med den øverste ledelse 
  • ISA 450, Vurdering af fejlinformationer konstateret under revisionen
  • ISQC 1, Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver
  • ISRE 2400 (ajourført), Opgaver om review af historiske regnskaber
  • ISAE 3402, Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør

 De foreslåede ændringer til de enkelte standarder er vist med rettespor.

Responding to Non-Compliance or Suspected Non-Compliance with Laws and Regulations -> her 

Frist for kommentarer til IAASB, 21. oktober 2015.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu