19. juni 2009

Responsa 2000 - 2009

Responsumsag nr. 1304 af 19. juni 2009

Til brug ved en retssag beder advokat om besvarelse af et spørgetema om god regnskabsskik vedrørende opgørelse af egenkapitalen i et selskab i forbindelse med en aktieoverdragelse. Spørgsmålene vedrører den regnskabsmæssige behandling af lejedeposita og etableringsforpligtelser på lejede lokaler, idet ledelsen, der er identisk med sælger, på købers foranledning har opsagt selskabets lejemål før overdragelsesdatoen for aktierne og før statusdagen for selskabets årsrapport for 2005 til fraflytning 30. juni 2006. Det er udvalgets opfattelse, idet lejekontrakten er opsagt inden regnskabsafslutningsdatoen, at lejedepositum bør optages som omsætningsaktiv og måles til nominel værdi med fradrag af skønnet tabsrisiko. Opsigelse af lejemålet inden regnskabsafslutningen har aktualiseret retableringsforpligtelsen, således at forpligtelsen skal skønnes og afsættes som hensat forpligtelse pr. 31. december 2005.


Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu