06. oktober 2021

Kommentaren

Revisionspligt, bogføringslov og coronakrisen er i fokus på lovprogrammet

I tirsdags åbnede Folketinget. Traditionen tro med en tale fra statsministeren.


Statsministeren havde udover grøn omstilling, uddannelse og sammenhæng på tværs af landet, også fokus på det kraftige opsving, næsten alle brancher oplever lige nu. Og den deraf udbredte mangel på kvalificeret arbejdskraft. Statsministerens primære svar på den udfordring var bedre uddannelse, bedre efteruddannelse og ny beskæftigelses- og integrationspolitik for Danmark. Det lyder umiddelbart fornuftigt som elementer af en løsning på længere sigt, men det løser ikke virksomhedernes problemer her og nu, og den manglende handling kan vise sig at blive et problem for hele økonomien.

I det øjeblik statsministeren begynder sin tale – offentliggøres lovprogrammet også. Lovprogrammet er regeringens arbejdsprogram for det kommende folketingsår. Og med det løfter regeringen sløret for de lovforslag, som den ønsker at fremsætte frem mod grundlovsdag 2022. Og her er der ingen større overraskelser i forhold til vores forventninger i foreningen.

erhvervsministerens område er lovforslaget om skærpet revisorpligt/revisionspligt naturligvis i fokus for revisorbranchen. Det vigtigste nye er her, at lovforslaget efter planen skal fremsættes i februar måned 2022 og derfor først kan forventes vedtaget op imod sommerferien 2022. Det betyder, at årsregnskaberne for 2021 skal revideres med udgangspunkt i de regler, vi kender i dag.

Med lovforslaget om revisorpligt og revisionspligt vil også følge nye bogføringsregler. Her ved vi fra aftalen om revisorpligt og revisionspligt, at politikerne ønsker at skærpe kravene til opbevaring af bogføringsmateriale fx gennem øget brug af digital opbevaring, bogføring eller krav om en sikkerhedskopi af regnskabsmaterialet.

Vi hilser i foreningen digitaliseringen af bogføringen velkommen – men vi ser også frem til, at det kan ske på en balanceret måde, hvor digitaliseringen står mål med de administrative byrder for virksomhederne. Vi vil holde skarpt øje med udviklingen på dette vigtige lovforslag.

I FSR – danske revisorer har vi under coronakrisen fulgt konkurstallene tæt, og vi har også advaret om en potentiel konkursbølge, når de udskudte skatter og afgifter skulle betales. Derfor er vi tilfredse med, at Folketingets partier i september blev enige om en forlænget afdragsordning for virksomhederne. Lovforslag herom fremsættes i denne uge af skatteministeren og forventes hurtigt vedtaget.

Ydermere vil skatteministeren med et lovforslag skabe klarhed, sikkerhed og forudsigelighed om tidspunktet for beskatning af corona-kompensationsordninger og erstatninger for aflivede mink. Det ser vi meget frem til. Vi havde dog gerne set, at lovforslaget havde været vedtaget allerede i sidste folketingsår, men bedre sent end aldrig.

Der er med andre ord lagt op til et travlt Folketingsår igen i år, men man fornemmer også klart, at vi nærmer os et Folketingsvalg – statsministerens tone og fokus har ændret sig. I foreningen vil vi følge arbejdet med lovforslagene tæt og sikre, at revisorbranchens interesser varetages effektivt.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber