09. juni 2021

SMVPortalen

Revisorerne gør opmærksom på usikkerhed om fortsat drift

Revisor gør opmærksom på væsentlig usikkerhed i selskaber, før de går konkurs. Revisors vurdering er værdifuld for kreditorer og leverandører, som risikerer at blive efterladt med et økonomisk tab, hvis en samarbejdspartner går konkurs.


Ulrik Jørstad Gade Chefkonsulent
hwt@sfe.qx 2683 2638En konkurs kommer sjældent ud af det blå. Ofte vil et selskab have haft økonomiske problemer i en kortere eller længere periode før konkursen.
Når revisorerne reviderer virksomhedernes årsregnskaber, vurderer de samtidig om selskabet kan fortsætte driften mindst 12 måneder efter balancedagen, eller om der er usikkerhed om den fortsatte drift af selskabet.

En ny analyse fra FSR - danske revisorer af revisorernes evner til at forudsige konkurser viser, at revisorerne havde påpeget usikkerhed om fortsat drift i regnskaberne hos to ud af tre af de selskaber (63 pct.), der gik under konkurs indenfor et år efter balancedatoen.

Revisorernes vurdering er således med til at give kreditorer og leverandører værdifuld viden, som de kan handle på og dermed minimere eller helt undgå økonomiske tab.
Ved udgangen af juni har størstedelen af de danske selskaber frist for at indsende friske årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Det kan derfor forventes, at der - udover de mere end 100.000 regnskaber, som er indsendt i foråret - indsendes over 90.000 nye regnskaber i løbet af den næste måneds tid. Dermed kommer der potentielt også nye oplysninger om fortsat drift.

Vigtig information går tabt
Analysen, som er udarbejdet af FSR – danske revisorer, baserer sig på regnskabsdata fra Experian og Bisnode for de ca. 4.000 selskaber, der blev taget under konkurs i 2018.
Det er kun, når selskaberne får en erklæring med sikkerhed på regnskabet, at revisorerne har mulighed for at gøre opmærksom på, at der er usikkerhed om selskabernes overlevelse i ét år frem. Og da andelen falder som følge af lempelser i revisionspligten, går flere og flere brugere af regnskaberne glip af vigtig information. I 2016 havde 79 pct. af de selskaber, der gik under konkursen erklæring med sikkerhed på regnskabet. I 2018 er andelen faldet til 28 pct.

Vil du vide, om et selskab har en erklæring fra revisor - og om revisor påpeger usikkerhed om coing concern i regnskaberne fra dine kunder eller leverandører?

 - så kan du slå op i VirksomhedsTjek på Tjek.fsr.dk

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber