12. oktober 2020

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Revisorerne retter væsentlige fejl i regnskabet

Ny undersøgelse af FSR – danske revisorer viser, at landets revisorer retter væsentlige fejl i virksomhedernes regnskabsgrundlag. Bogføringsfejl og ulovlige kapitalejerlån er blandt de hyppigste fejlkilder. Hvis fejlene ikke bliver rettet, kan det medføre tab for kreditorer, samarbejdspartnere og i sidste ende statskassen, vurderer administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Næsten otte ud af 10 af revisorer siger, at de har rettet væsentlige fejl i virksomhedernes regnskabsgrundlag i forbindelse med deres revision af regnskabet for 2019 (se figur). Væsentlige fejl er fejl, der har konsekvenser for brugerne af regnskaberne. I værste tilfælde kan fejlene betyde, at kreditorer, leverandører og andre samarbejdspartnere træffer beslutninger på et forkert grundlag.  

Figur 1. Har dine revisioner medført, at væsentlige fejl er blevet rettet i regnskabsgrundlaget?

Anm.: 725 besvarelser

Kilde: FSR Survey blandt medlemmer af FSR – Danske Revisorer

Det er særligt i bogføringen, at revisorerne finder fejl hos virksomhederne. Ni ud af 10 revisor peger på utilsigtede bogføringsfejl hos virksomhederne. Det er fejl, som formentlig ikke ville blive rettet, hvis det ikke havde været for revisors kontrol af det underliggende regnskabsmateriale. Ulovlige kapitalejerlån er også en af de væsentlige fejl, som revisorerne finder i regnskabsgrundlaget. Næsten hver anden revisor finder ulovlige kapitalejerlån i virksomhederne (se figur).

Bevidste fejl og manipulationer med regnskabsinformationerne er ikke særlig udbredt. Kun fem pct. af revisorerne fremhæver bevidste fejl og manipulationer, som den type fejl, de oftest finder i regnskabsgrundlaget. 

Figur 2. Hvilke typer af væsentlige fejl finder du oftest i regnskabsgrundlaget? 

Anm.: 558 besvarelser

Kilde: FSR Survey blandt medlemmer af FSR – Danske Revisorer

Ifølge Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer, er det vigtigt, at væsentlige fejl bliver rettet, så kreditorer og andre, der bruger regnskaberne til at handle på, har kendskab til virksomhedens reelle økonomiske sundhedstilstand:    

”Hvis fejlene ikke bliver fundet og rettet, er der en risiko for, at fx leverandører eller långivere træffer deres beslutning på et forkert grundlag – og endnu vigtigere er der en risiko for, at staten ikke får de skattekroner i kassen, den skal have. Revisorens gennemgang af regnskaberne skaber gennemsigtighed og tillid til at de oplysninger, der står i regnskaberne, er til at stole på og bidrager til, at flere betaler den skat, de skal.”.

I dag bliver seks ud af 10 af virksomheders regnskab ikke længere revideret. Det er særligt de helt små virksomheder med under 10 ansatte, der fravælger revisionen. Det er samtidig blandt de virksomheder, at revisorerne oftest finder væsentlige fejl, hvis regnskabet bliver revideret, viser undersøgelsen.

”Når mere end halvdelen af regnskaberne ikke længere bliver revideret, vil et stort antal fejl i virksomhedernes regnskaber aldrig blive opdaget og rettet. Det er til skade for mange af de kreditorer, leverandører og andre, der finansierer dansk erhvervsliv. I sidste ende er det også til skade for staten, der risikerer at miste skatte- og momsindtægter. En undersøgelse udarbejdet af CBS for Erhvervsstyrelsen viser, at revisors involvering i regnskaberne - uanset om det er assistance, udvidet gennemgang eller revision - bidrager stærkt til, at regnskaberne er korrekte, og at staten får sit provenu i kassen”, siger Charlotte Jepsen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber