Revision Tjeklister Januar 2011

Risikofaktorer af særlig betydning under lavkonjuktur og virksomhedens fortsat drift

Risikofaktorer i relation til going concern mv. der i perioder med lavkonjuktur kan være særligt relevant at overveje i vurderingen af risikoen for væsentlige fejlinformationer i regnskabet.