26. marts 2021

Regnskab Årsregnskabsloven - Lovgivning og fortolkning

Sådan måler du en renteswap i årsregnskabet for en andelsboligforening

En andelsboligforening kan som hidtil anvende værdien ifølge banken til brug for måling af en renteswap i årsregnskabet. Det fremgår af den udtalelse, som Erhvervsstyrelsen har offentliggjort fredag den 26. marts.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Erhvervsstyrelsens udtalelse fastslår, at en andelsboligforening kan anvende værdien ifølge banken til brug for måling af en renteswap i årsregnskabet. Der skal altså ikke tages hensyn til foreningens kreditværdighed m.v., når renteswappens værdi indregnes i årsregnskabet.

Andelsboligforeninger, der vælger at anvende værdien ifølge banken, skal tilrette beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i årsregnskabet, så det ikke længere fremgår, at renteswappen måles til dagsværdi. Andelsboligforeninger skal fremover oplyse, at renteswappen måles til "basisværdi"

Erhvervsstyrelsens udtalelse er et tillæg til den gældende vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger (senest opdateret 2015). Udtalelsen træder i stedet for vejledningen på områder vedrørende renteswaps. Styrelsen har igangsat en mere generel opdatering af vejledningen, hvor også styrelsens udtalelse vil blive indarbejdet. FSR – danske revisorer deltager i arbejdet med at opdatere vejledningen.

Se Erhvervsstyrelsens udtalelse her

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber