19. september 2019

Regnskab Årsrapportprisen

Stadig positive tendenser i dansk regnskabspraksis

I forbindelse med årsrapportprisen 2019 har dommerkomiteen gennemgået årsrapporter fra børsnoterede virksomheder og andre store IFRS-aflæggere. Der gives bedre oplysninger om forventninger og om CSR.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Årets gennemgang af årsrapporter fik dommerkomiteen til at konkludere, at der foregår en positiv udvikling af dansk praksis for aflæggelse af årsrapporter for selskaber, som skal følge IFRS i deres rapportering. Der foregår små skridt fremad i mange selskaber. Der er mange selskaber, som allerede aflægger flotte og spændende årsrapporter, og der er en række selskaber, som det meste af tiden bevæger sig i en positiv retning.

Dommerkomiteen bemærkede desuden, at flere selskaber oplyser om forventningerne på mellemlang sigt i tillæg til de kortsigtede forventninger. Mange selskaber giver en række oplysninger om CSR og ofte med link til yderligere information på hjemmesiden. Det er tydeligt, at der er kommet større fokus på dette område i år, og mange skriver desuden om arbejdet med verdensmålene.

Dommerkomiteen finder det spændende, at en række Small- og Mid Cap selskaber aflægger informative ledelsesberetninger med omtale af strategi og forretningsmodel, samt med flot design og layout. Yderligere er flere af disse selskaber begyndt at gruppere noterne og i den forbindelse præsentere oplysningerne efter samme systematik som de store selskaber.

I selve årsregnskabet formår mange selskaber at gruppere noterne på informativ og let læselig vis. Der er dog en tendens til, at grupperingen er lidt stereotyp, uden så meget fokus på relevans og væsentlighed. Til gengæld er det positivt, at en række selskaber forsøger sig med en forside til hver notegruppe, med oversigt og kommentarer til hovedindholdet i notegruppen.

Dommerkomiteens udtalelser om gode tendenser i dansk regnskabspraksis kan være til inspiration for fortsat forbedring af dansk regnskabspraksis. Mange af de bedste årsrapporter fungerer som inspirationskilde for mindre virksomheder.

Dommerkomiteens observationer er samlet i et notat, der blev udleveret til deltagerne på regnskabskonferencen d. 5. september 2019.

Du kan læse notatet om tendenser her.

Du kan læse dommerkomiteens observationer om Small- og Mid Cap selskaber her.

Du kan læse dommerkomiteens observationer om Hovedprisen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu