18. september 2018

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Stor forskel på hvordan brancherne har klaret sig siden finanskrisen

De danske virksomheder blev ramt meget forskelligt af finanskrisen, og der er stor forskel på, hvor hurtigt de har formået at rejse sig igen. Enkelte brancher har endda en større andel, der har angrebet egenkapital, hvilket giver indtryk af et erhvervsliv der kører i forskellige hastigheder.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147På tværs af brancherne er der store forskelle på, hvor stor en andel af selskaber, som har underskud. Der er også relativt stor forskel på, hvordan selskaberne i de enkelte brancher har klaret sig siden finanskrisen tog fart i september 2008 og i Danmark blandt andet

”Det var meget forskelligt, hvor hårdt de forskellige brancher blev ramt af krisen, hvor længe der gik, før bunden blev nået og ikke mindst hvor hurtigt de har rejst sig igen. Det afspejler i høj grad hvor konjunkturfølsomme de forskellige brancher er, ”, siger erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Et tydeligt eksempel er branchen ’Fast Ejendom’, der blev særligt hårdt ramt af finanskrisen og oplevede en stor stigning i andelen af selskaber med underskud. I april 2008 før krisen var andelen på 25 procent, hvilket steg til mere end 50 procent på blot to år til april 2010. Det betød, at hvor ’Fast Ejendom’ før krisen var den branche, hvor færrest selskaber havde underskud, var branchen to år senere blandt de brancher med flest selskaber med røde tal på bundlinjen. I 3. kvartal 2018 er konjunkturerne vendt for ejendomsbranchen, som nu igen er den branche med den laveste andel af selskaber med underskud.

I den anden ende af spektret finder vi brancherne ’Overnatningsfaciliteter og Restaurationsvirksomhed’ samt ’Kultur, Forlystelser og Sport’. Begge var blandt de brancher der havde den største andel af virksomheder med underskud før krisen, og selvom også de blev ramt, var stigningen knapt så dramatisk som i branchen ’Fast Ejendom’. Samtidig er det brancher, hvor der stadig er svært at drive rentable forretninger, og hvor andelen af virksomheder med underskud fortsat ligger blandt de højeste.

Mens andelen af selskaber med angrebet egenkapital er faldet en smule siden krisen var dybest, er der også her stor forskel mellem brancherne. Dels på andelen med angrebet egenkapital, hvor 43,7 procent af selskaberne i branchen ’Overnatningsfaciliteter og Restaurationsvirksomhed’ har angrebet egenkapitalen, mens det blot er 16,7 procent i branchen ’Fast Ejendom’. Men også på udviklingen over de seneste otte år. For de fleste brancher har andelen med angrebet egenkapital været stabil, men for enkelte brancher som ’Fremstillingsvirksomhed’ og ’Engroshandel og Detailhandel’, er der sket en stigning i andelen målt fra 2. kvartal 2010 til 3. kvartal 2018.

”Det tegner et billede af et erhvervsliv i flere hastigheder, hvor nogle er oppe i 5. gear, mens andre stadig kører i 2. gear”, siger Tom Vile Jensen.

Læs hele analysen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu