25. maj 2020

Revision Revision og erklæringsopgaver - Lovgivning og anden regulering - Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv - Teknologi - Erklæringer

Stort antal revisionspåtegninger afgivet af ikke-godkendte revisorer

Erhvervsstyrelsens årsberetning 2019 om styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn afslører, at et stort antal revisionspåtegninger har været afgivet af ikke-godkendte revisorer.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Erhvervsstyrelsen har netop udgivet sin årsberetning med de overordnede resultater af den kontrol og det tilsyn, som styrelsen har udført i 2019.

Det fremgår af rapporten, at Erhvervsstyrelsen i 2019 gennemførte en skærpet indsats over for de virksomheder, hvis årsrapport var forsynet med en revisionspåtegning afgivet af en person, som ikke er godkendt revisor. Formålet med indsatsen var at begrænse omfanget af offentliggjorte årsrapporter, som indeholder ulovlige revisorerklæringer. På baggrund af indsatsen har Erhvervsstyrelsen i 2019 rejst 415 sager om revisionspåtegninger afgivet af ikke-godkendte revisorer.

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med sagsbehandlingen politianmeldt en række personer, som har forsynet årsregnskaberne med ulovlige revisorerklæringer. Af tidligere udmeldinger fra Erhvervsstyrelsen fremgår, at den samme personkreds på ca. en snes personer står for et større antal af de ulovlige erklæringer.

Indtil oktober 2019 havde Erhvervsstyrelsens it-systems systematiske modtagekontrol en såkaldt ”blød” kontrol af revisors unikke identifikationsnummer i forbindelse med indberetningen af revisionspåtegninger. I oktober 2019 har Erhvervsstyrelsen ændret modtagekontrollen til en ”hård” kontrol, så det ikke er muligt at indberette en årsrapport med revisionserklæring, uden at der er anført dette identifikationsnummer. Styrelsen forventer derfor, at der i 2020 ikke vil være mange sager med revisorerklæringer fra ikke-godkendte revisorer.

Foreningen har de seneste år fået oplysninger om et stigende antal sager, hvor revisors unikke identifikationsnummer er blevet misbrugt, Vores medlemmer har oplyst og dokumenteret, at der er indsendt årsregnskaber med en falsk påtegning og misbrug af revisors identifikationsnummer.

Foreningen har påpeget problemstillingen over for Erhvervsstyrelsen og er nu i dialog med styrelsen om, hvordan man kan finde en løsning, som både løser problemet og samtidig ikke gør livet alt for besværligt for de godkendte revisorer.

Erhvervsstyrelsens årsberetning findes her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu