10. september 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger

Sundhedsvirksomheder har ikke været tvangslukket

Erhvervsstyrelsen præciserer overfor FSR - danske revisorer, at sundhedsvirksomheder ikke har været omfattet af forbuddet mod at holde åbent.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191FSR - danske revisorer erfarer, at der har været tvivl om, hvorvidt tandlæger (og andre sundhedsvirksomheder) har været anset for omfattet af bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger mv.

Erhvervsstyrelsen præciserer overfor FSR - danske revisorer, at sundhedsvirksomheder, herunder tandlæger, ikke har været omfattet af forbud mod at holde åbent, det vil sige, de har ikke været tvangslukket.

Erhvervsstyrelsen henviser til Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19 af 4. april 2020.

Bekendtgørelses § 12, stk. 3 definerer, at bekendtgørelsen ikke gælder for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. Tandlæger er omfattet af Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Endvidere henviser Erhvervsstyrelsen til Sundheds- og Ældreministeriets oplistning af autorisation af sundhedspersoner. Oplistningen kan findes her.

Ovenstående fremgår også af vores Spørgsmål og svar, som du kan finde her.

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu