27. maj 2021

Debatindlæg Debatindlæg

Svindelsager for millioner hober sig op. Der er behov for øget kontrol med svindel

Anmeldelser om svindelsager er steget fra 13.000 til 70.000 på få år. Der er brug for mere kontrol, et styrket retsvæsen og øget revisorbistand.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Nedenstående debatindlæg af Rita Bundgaard, formand for HK Stat, og Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR - danske revisorer, er oprindeligt bragt hos Information. Læs debatindlægget hos Information.

13.000 anmeldelser om økonomisk kriminalitet i 2009. Næsten 70.000 anmeldelser i 2019.

Antallet af sager om økonomisk kriminalitet er mere end femdoblet over ti år. Det viser en analyse fra revisorernes brancheforening FSR - danske revisorer, som Information også har beskrevet i serien ’Svindelmaskinen’. Et eksempel er sager om grov skatte- og momssvig, der er steget knap 500 procent i perioden.

Den voldsomme udvikling i økonomisk kriminalitet, som FSR’s analyse afdækker, har naturligt nok givet genlyd blandt politikere på Christiansborg. "Kriminaliteten i vores samfund bliver mere global, digital og kompleks," lød det fra justitsminister Nick Hækkerup (S), som talte om et behov for at "gentænke indsatsen".

Selv om vi gennem de senere år har set mange graverende sager om svindel med udbytteskat, momskarruseller, hvidvask og anden organiseret kriminalitet, er det alligevel overraskende og foruroligende, at omfanget af økonomisk kriminalitet er så stort.

Der er næppe tvivl om, at det koster samfundet et stort milliardbeløb hvert år i tabt skatteprovenu. Alene i den såkaldte Operation Greed-sag er hovedmændene anklaget for momssvindel for 290 millioner kroner. Det er penge, der mangler i statskassen, og som kunne være brugt til velfærd eller skattelettelser afhængigt af præferencer. Oveni kommer de personlige omkostninger for alle de danskere, der er blevet snydt.

Frigør tid til kriminelle

Stigningen i anmeldelser kan skyldes flere ting. Noget kan skyldes, at der er mere fokus på problemet. Andet kan skyldes, at der reelt er mere økonomisk kriminalitet i samfundet. Det er nok en kombination.

Derfor er der god grund til at rose regeringen og Folketinget for at have opprioriteret indsatsen mod svindel efter mange år med både massive nedskæringer hos skattemyndighederne og lempelser af revisionspligten.

For nylig gav en målrettet aktion fra Skattestyrelsen mod selvstændigt erhvervsdrivende pote og udløste en regning på sammenlagt 36 millioner kroner i manglende skat og moms til ni ud af ti kontrollerede erhvervsdrivende.

Digitaliseringen rummer mange potentialer, desværre også for svindel og grænseløs kriminalitet. Derfor skal vi naturligvis også udnytte alle digitale muligheder til en mere risikobaseret skattekontrol, der belønner de mange erhvervsdrivende, der har orden i penalhuset. På den måde kan vi frigøre tid til at gå efter dem, der bevidst og systematisk snyder. De skal mærke en reel og langt højere risiko for at blive opdaget.

Flere dommere og revisorer

Det nytter imidlertid ikke noget kun at opruste et sted, hvis der ikke er kapacitet i de næste led til at sikre, at lovbryderne bliver retsforfulgt. Derfor skal vi sikre kontrollen og vejledningen i alle relevante ministerier og i hele straffesagskæden.

Årsrapporten fra Danmarks Domstole for 2020 viser, at det særligt på strafferetsområdet er svært at finde plads i retten til de tusindvis af sager. Også i det lys er den meget store tilgang af tungere og mere komplekse sager om økonomisk kriminalitet dybt bekymrende.

Sagerne hober sig op, og det går ud over ofrene, der skal vente urimeligt længe på retfærdighed. Det er med til at underminere befolkningens generelle tillid til retssystemet. Hvis domstolene skal kunne følge med, er der brug for flere dommere, kontorfunktionærer og dommerfuldmægtige.

13 millioner kroner, som domstolene fik på finansloven, er slet ikke nok. "Der skal helt andre ting til, ellers går det galt," skrev Dommerforeningens formand Mikael Sjöberg i december til justitsministeren.

Et andet sted, hvor der kan sættes ind, er i den forebyggende kontrol. Her er revisorbistand, hvor en revisor fører kontrol med virksomheders økonomi, et godt supplement til den offentlige myndighedskontrol. Det er betydeligt sværere at fifle med skat og moms, når der er en revisor involveret.

De ærlige betaler regningen

Fra politisk hold er der udtrykt ønske om en mere risikobaseret tilgang til at genindføre krav om revisorbistand for en mindre gruppe virksomheder. Det er en god idé, for på den måde skærer man ikke alle virksomheder over én kam. I stedet bør man fokusere der, hvor der er risiko for, at staten og kreditorerne lider tab.

Det kunne for eksempel være ved at indføre krav om revision for virksomheder med gæld af en vis størrelse, eller som har påtaler fra myndighederne. Her giver det samfundsmæssigt god mening, at man fører en vis kontrol med regnskaberne.

Lønmodtagerne og de ærlige virksomheder betaler regningen for den stigende økonomiske kriminalitet. Derfor bør Folketinget lave en bred oprustning, der gør det langt sværere at snyde os alle. Der skal mere grus i svindelmaskinen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber