10. maj 2023

Revision Faglig Hotline

Tilbageførsel af en nedskrivning

Et selskab i regnskabsklasse B har en aktiepost i et unoteret selskab. Aktierne er klassificeret som et anlægsaktiv og måles til kostpris eller genindvindingsværdi, hvis denne er lavere. I årsregnskabet for 2021 blev aktierne nedskrevet til ca. 50 procent af kostprisen på grund af Covid-19-situationen. Det har vist sig, at nedskrivningen ikke var nødvendig, og ledelsen ønsker nu at tilbageføre nedskrivningen. Hvordan skal en sådan indtægt præsenteres i resultatopgørelsen?


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber