Faglig opdatering – ISA 315 (ajourført)

Ajourføringen af ISA 315 øger kravene til revisors arbejde. Revisor skal ved revision udføre og dokumentere mere robuste og detaljerede handlinger for at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskaber, og hele it-området får en større betydning.


Identifikation og vurdering af risici for væsentlige fejl er fundamentalt ved udførelse af revision. ISA 315 (ajourført) er blevet ændret og ajourført for at skabe en mere robust risikoidentifikation- og vurdering, for derved at skabe bedre rammer for at reagere på disse risici i form af risikorettede revisionshandlinger. Med ajourføringen får it-området også større betydning, da it er helt centralt for virksomhederne i dag.

På dette webinar gennemgår vi de grundlæggende elementer i ISA 315 (ajourført) og ser nærmere på kravene til revisor.

Vi fokuserer på, hvorledes kravene kan efterleves i praksis, med fokus på revisionen af årsregnskaber aflagt SMV'ere.

Vi fokuserer også på it-området, herunder går vi i dybden med betydningen for dine handlinger, vurderingen af nødvendigheden for involvering af it-specialister og vi berører kort den praktiske udførsel.

Kurset er målrettet godkendte revisorer samt erfarne medarbejdere på erklæringsteams.

1,5 OE-time

Deltagelse på dette kursus giver dig 1,5 OE-time inden for revision.

Underviserteam

Der er to undervisere på dette webinar.

Statsaut. revisor Martin Samuelsen, som er indehaver af Inspicio ApS, der leverer rådgivning og konsulentbistand til revisionsbranchen og andre relevante aktører om blandt andet kvalitetsstyring, revisionskvalitet- og effektivitet, regelefterlevelse (compliance) og andre revisionsfaglige forhold. Endvidere er Martin medlem af både kvalitetsudvalget og hvidvaskudvalget i FSR, og Martin deltager i den faglige vedligeholdelse af FSRdocs, som benyttes af mindre og mellemstore revisionsvirksomheder, som dokumentationsværktøj.

Statsaut. revisor Hans Henrik Berthing, som er indehaver af Verifica, der bland andet leverer it-revisionsydelser til SMV'ere. Endvidere er Hans Henrik medlem af FSR's cybersikkerhedsudvalg samt underviser på Aalborg Universitet.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber