Ledelse 2: Motivation, konflikthåndtering og den vanskelige samtale (vest)

Vi giver dig metoder og værktøjer til at håndtere nogle af de mest almindelige situationer, der opstår mellem virksomhed og kunde, og internt på en arbejdsplads, i et revisionsteam. Her fokuserer vi på motivation, konflikthåndtering og den vanskelige samtale.


Kurset tager udgangspunkt i revisor som leder af en erklæringsopgave.

Som leder af erklæringsopgave kommer du ud for situationer, som er udfordrende – måske endda ubehagelige, fordi du er tvunget ud af din faglige komfortzone, og ind i problematikker, der kræver helt andre kompetencer, end dem du er vant til at bruge. Det handler om ledelse af mennesker.

Det kan især være situationer, hvor du skal kommunikere med en eller flere andre personer om noget i er uenige om, noget meget personligt eller noget, der har meget stor betydning for den enkelte. Håndtering af disse situationer udskydes ofte i håbet om, at de forsvinder af sig selv, eller at en anden tager sig af dem.

Som leder af et opgaveteam er forventning til dig, at du tager ansvar for at løse de problemer der måtte opstå, og derfor skal du som leder være klædt på til at håndtere disse situationer når de opstår. Den hensigtsmæssige håndtering kan være helt afgørende for kvaliteten af det arbejde dit team efterfølgende udfører.

På dette ledelseskursus modtager du viden, metoder og værktøjer indenfor områderne motivation, konflikthåndtering og den vanskelige samtale, der opstår i samarbejdet mellem virksomhed og kunde og internt på en arbejdsplads. 

  • Bliv introduceret til grundlæggende begreber og modeller inden for ledelse og organisationspsykologi
  • Få viden om hvordan du fremmer motivationen og bringer energi ind i løsningen af vanskelige situationer med øget kvalitet som resultat
  • Få konkrete værktøjer til at gennemføre den vanskelige samtale
  • Få indsigt i konflikters opbygning og håndtering heraf

Efter kurset vil du:

  • I større grad kunne motivere andre – og dig selv, hvilket er forudsætningen for at få følgeskab af både kunder, kolleger og yngre medarbejdere og dermed levere høj kvalitet i revisors ydelser.
  • Kunne gennemføre den vanskelige samtale med kunder, kolleger og yngre medarbejdere.
  • Kunne anvende metoder og værktøjer, der håndterer konflikter hensigtsmæssigt.
  • Udvise større robusthed i din daglige ledelse af revisionsopgaver og andre opgaver.

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere i revisionsteams – både underskrivende revisorer og øvrige team.

Flere ledelseskurser i FSR

I 2023 udbyder vi tre ledelseskurser, som kan gennemføres uafhængigt af hinanden:

Undervisningen foregår i små hold, hvorfor der er et begrænset antal pladser. 

Vi benytter samme underviser på alle vores ledelseskurser.

7 OE-timer

Kurset giver 7 OE-timer indenfor revisionsområdet.

Underviser

Vores underviser er statsaut. revisor Marianne Z. Svenningsen, som er master i organisationspsykologi og certificeret coach og har mange års erfaring som revisor samt som uddannelseschef i PwC og i FSR. Som selvstændig konsulent har Marianne fokus på blandt andet lederudvikling samt coaching og træning af kandidater, der skal til revisoreksamen. Marianne har et indgående kendskab til revisionsbranchen og revisors opgaver og til ledelse som fag og i praksis, og så er Marianne tilknyttet SR-Akademiet som særlig rådgiver.

Evaluering fra tidligere år

Den seneste evaluering af kurset viser en høj score på 4,6 af 5 mulige. Vi kan især fremhæve følgende udtalelser:

  • ”Super dygtig og behagelig underviser”
  • ”Det har været så godt at deltage på alle tre kurser, så vi efterfølgende har sendt alle ledere i vores firma af sted”

 

 


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber