13. februar 2018

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Ulovlige kapitalejerlån skjules

Antallet af ulovlige kapitalejerlån falder for femte år i træk. Men fravalg af revision betyder, at mange ulovlige lån lever videre i det skjulte og dermed er uden for myndighedernes kontrol.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Antallet af gange, hvor revisorerne har gjort opmærksomme på, at der er et ulovligt kapitalejerlån i virksomhedernes regnskab, faldt fra ca. 4.400 i 2015-årsregnskaberne til godt 3.200 i 2016-årsregnskaberne. Det er et fald på over 1.100 tilfælde, hvor direktører og andre i selskabernes ledelser har taget et ulovligt kapitalejerlån i deres selskab.

Det viser en analyse fra FSR – danske revisorer af godt 252.000 selskaber, der har indleveret et årsregnskab for 2016 til Erhvervsstyrelsen. Analysen er foretaget på baggrund af data for årsregnskaberne leveret af kreditinstituttet Experian.

Det kraftige fald i antallet af ulovlige kapitalejerlån skyldes for en stor dels vedkommende, at selskabet enten er gået konkurs, eller at selskabet har fravalgt at få årsregnskabet revideret. Når selskabet fravælger revision, er lånet nemlig ikke længere synligt i form af en revisoranmærkning på regnskabet. 82 pct. af faldet – svarende til næsten 900 lån – skyldes enten konkurser og fravalg af revision.

Ifølge erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen betyder fravalget af revision, at der er en risiko for, at de ulovlige lån lever videre i det skjulte uden for myndighedernes kontrol.

”Vi ved fra tidligere undersøgelser, at mange selskaber fravælger revisoren, hvis de kan, når ledelsen har optaget et ulovligt lån i selskabet. På den måde kan låntagerne flyve under myndighedernes radar og fx undgå sanktioner eller at betale skat af lånet. Samtidig er der jo en betydelig risiko for, at kreditorer og leverandører lider tab, hvis selskabet går konkurs uden at lånene er tilbagebetalt”, siger Tom Vile Jensen.

Undersøgelsen viser, at mere end 117.000 selskaber havde fravalgt revision af deres 2016-årsregnskab. Det estimeres, at et sted imellem 2.800 og 6.900 af disse selskaber ville have fået en revisoranmærkning om eksistensen af et ulovligt lån, hvis de havde haft revision.

Læs analysen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu