03. juni 2021

Kommentaren

Revisorerne er gode til at forudse og gøre opmærksom på konkursrisiko

Det er forventningen, at Folketingets partier inden sommerferien indgår en aftale om den fremadrettede involvering af revisor i forbindelse med virksomhedernes årsregnskaber.


Det er forventningen, at Folketingets partier inden sommerferien indgår en aftale om den fremadrettede involvering af revisor i forbindelse med virksomhedernes årsregnskaber. Udgangspunktet for forhandlingerne er et ønske om at øge regelefterlevelsen i erhvervslivet og minimere risikoen for, at blandt andet skattevæsenet mister penge – enten fordi virksomhederne unddrager sig skat eller går konkurs med en stor gæld til det offentlige.

I den forbindelse er det interessant og vigtig information til politikerne, at revisorerne rent faktisk er gode til at forudse, om en virksomhed er i risiko for at gå konkurs. En ny analyse viser, at revisorerne har påpeget usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift i regnskaberne hos to ud af tre af de selskaber, der gik konkurs inden for et år efter balancedatoen i 2018. Analysen bekræfter dermed resultaterne af tidligere tilsvarende analyser.

Det er imidlertid kun, når selskaberne får en erklæring med sikkerhed på regnskabet, at revisorerne har mulighed for at gøre opmærksom på, at der er usikkerhed om selskabernes overlevelse. Den andel er faldende som følge af løbende lempelser i revisionspligten. I 2018 havde kun godt en fjerdedel af selskaberne under konkursbehandling en erklæring med sikkerhed på regnskabet. I 2016 var det fire ud af fem selskaber.

Det er en markant udvikling, og konsekvensen er, at flere og flere af regnskabsbrugerne går glip af vigtig information. Kreditorer, leverandører og det offentlige mister vigtig viden om selskabernes økonomiske sundhedstilstand, når selskaberne fravælger en revisorerklæring på regnskabet. Det betyder, at der er større usikkerhed i forbindelse med långivning og kredit. I sidste ende kan det få betydning for villigheden til at finansiere selskabernes vækst og udvikling

Det er revisorernes kerneopgave som offentlighedens tillidsrepræsentant at påtegne virksomhedernes regnskaber og angive om de er retvisende – og herunder om der er risiko for virksomhedens fortsatte drift. Derfor er det et vigtigt pejlemærke for den samfundsmæssige værdi af standens arbejde, at revisorerne rent faktisk er gode til forudse og gøre opmærksom på, om en virksomhed har retning mod konkurs. Det bør politikerne have in mente, når de her op til sommerferien skal tage stilling til den fremadrettede involvering af revisor i forbindelse med virksomhedernes regnskabsaflæggelse. "Early warnings" styrker kreditorbeskyttelsen og kan være med til at forebygge, at både kreditorerne og staten lider tab.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber