18. juni 2021

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Vejledninger

Vejledning om nye regler på selskabsområdet

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en kort vejledning om nogle af de nye regler i selskabsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2021. Fx forbuddet mod stråmænd i ledelsen og kravet om, at ledelsen skal opbevare selskabsdokumenter i fem år. Vejledningen beskriver også Erhvervsstyrelsens øgede kontrolmuligheder.


Jan Brødsgaard Chefkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 4193 3160Med den såkaldte ”kontrolpakke” blev der i selskabsloven blandt andet indføjet skærpede krav til ledelsen i selskaber samtidig med, at Erhvervsstyrelsen fik bedre mulighed for at kontrollere en række forhold. Vi har tidligere beskrevet indholdet i kontrolpakken her: Ændringer i årsregnskabsloven, selskabsloven og revisorloven vedtaget (fsr.dk)

Erhvervsstyrelsens nye vejledning beskriver nogle af disse nye regler og kontrolmuligheder:

Forbud mod stråmænd i selskaber

Et selskabs registrerede ledelse må udelukkende bestå af personer, som i praksis fungerer som ledelsesmedlemmer, dvs. udøver den faktiske ledelse af virksomheden. Vær også opmærksom på, at anmelder kan ifalde ansvar, hvis der anmeldes/registreres en person i ledelsen, der ikke udøver den faktiske ledelse.

Skærpet kontrol med identiteter

Erhvervsstyrelsen kan kræve dokumentation for en anmelders og en selskabsdeltagers identitet. Styrelsen kan nægte at registrere anmeldelsen, hvis der er tvivl om identiteten.

Skærpet kontrol med adresser

Fremover bliver anmeldte/registrerede adresseoplysninger automatisk sammenholdt med oplysninger i BBR-registeret. Styrelsen kan nu også foretage udgående kontrol for at kontrollere, om selskabet kan modtage post på den anmeldte adresse, og om styrelsen kan komme i kontakt med selskabets ledelse eller en repræsentant for ledelsen.

Opbevaring af selskabsdokumenter

Direktionen i et selskab skal opbevare selskabsdokumenter i fem år efter udløbet af det regnskabsår, som materialet vedrører, og skal sørge for, at dokumenterne uden problemer kan fremskaffes på begæring af offentlige myndigheder.

Også anmelder skal kunne dokumentere, at anmeldelsen/registreringen er lovligt foretaget. Her er kravet fem år fra registreringstidspunktet.

Se Erhvervsstyrelsens vejledning her: Nye regler på selskabsområdet | erhvervsstyrelsen.dk

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber