10. juni 2021

Kommentaren

Yderligere genåbning er godt for trængte erhverv

Et flertal i Folketinget har indgået en politisk aftale om yderligere lempelse af restriktionerne på erhvervslivet.


Et flertal i Folketinget har indgået en politisk aftale om yderligere lempelse af restriktionerne på erhvervslivet. Det er positivt for de brancher, som fortsat er økonomisk mærket af coronakrisen, og det er godt for danskerne, som kan bevæge sig friere uden snærende bånd og mundbind.

Efter et år at have haft blikket stift rettet mod smittetryk og indlæggelsestal er tiden kommet til også at fokusere på de økonomiske nøgletal for erhvervslivet og for samfundsøkonomien. For selv om det overordnet set går godt i mange erhverv, og den samlede økonomi er inde i en positiv udvikling, så er der en række brancher – især inden for oplevelsesøkonomien i bred forstand – hvor restriktionerne stadigvæk påvirker forretningen negativt.   

Der er behov for, at vi kommer tilbage til en situation uden restriktioner. Vi skal glæde os over, at dansk økonomi er kommet nogenlunde helskindet gennem coronakrisen, hvilket ikke mindst skyldes Folketingets omfattende hjælpepakker. De har blandt andet bidraget til at holde hånden under arbejdsmarkedet, så ledigheden ikke er eksploderet, og understøttet virksomhedernes likviditet, så antallet af konkurser er på samme niveau som før coronakrisen.

I den forbindelse er der igen grund til at fremhæve den ekstraordinære opgave, som revisorerne har påtaget sig med at sikre, at de mange milliarder kroner i kompensation er nået sikkert ud til virksomhederne. Revisorernes indsats har bidraget til at skabe gennemsigtighed og sikkerhed for, at hjælpen ikke er havnet i de forkerte lommer. Her har branchen vist en udstrakt grad af samfundssind ved at påtage sig en stor og vigtig opgave midt i en i forvejen travl tid.

Hjælpepakkerne udfases nu, og det giver god mening i en situation, hvor restriktionerne lempes. Men der ligger en potentiel udfordring, når den udskudte moms og skat skal indbetales. Mange virksomheder er fortsat pressede økonomisk og kan blive udfordret på likviditeten, når indbetalingerne forfalder. Derfor er det vigtigt, at restriktionerne lempes, så der kommer gang i økonomien hele vejen rundt, så virksomhederne kan blive finansielt polstrede, og vi kan undgå en potentiel konkursbølge.

For revisorbranchen medfører genåbningen ikke de store forandringer på den korte bane. Der ligger mange årsregnskaber, som skal gøres færdige, og selvom hjælpepakkerne udfases, så er der stadigvæk mange corona-relaterede opgaver, som skal håndteres.

Ved indgangen til juni måned mangler der cirka 90.000 regnskaber, som skal indsendes inden den 30. juni. Det skal holdes op imod, at der på nuværende tidspunkt er indsendt cirka 130.000 årsregnskaber. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år er der indsendt 5.000 flere regnskaber. Det er lidt overraskende i lyset af, at indsendelsesfristen kun er udskudt en måned. Så på trods af lempede restriktioner og yderligere genåbning, så bliver den kommende tid ude på revisionskontorerne givet vis business as usual – og det vil sige massiv travlhed.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber