Revision af finansielle virksomheder - hyrdebrev fra FINU

Faglig nyhedTil brug for revision af finansielle virksomheders årsregnskaber for 2016 har det Finansielle Udvalg (FINU) udarbejdet et notat om udvalgte problemstillinger i den forbindelse.

Revision

Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har foreningens Finansielle Udvalg (FINU) udarbejdet et notat, som belyser visse særlige problemstillinger ved revision af finansielle virksomheders årsregnskaber for 2016.

Notatet skal ses som et supplement til gældende love, bekendtgørelser mv., herunder Finanstilsynets orienteringsbreve. Formålet med notatet er alene at kommentere på udvalgte problemstillinger i forbindelse med årsafslutningen for 2016.

I notatet behandles:

  1. Nye revisionspåtegninger
  2. Revisionspåtegninger for forsikringsselskaber og pensionskasser, herunder eksempel på formulering af afsnit i revisionspåtegning for forsikringsselskaber og pensionskasser og i noten for hoved- og nøgletal
  3. Ajourføring af revisionsbekendtgørelsen
  4. Erklæring om afviklingsberedskab i kreditinstitutter

Notatet er tilgængeligt her.

Desuden har Finanstilsynet i december 2016 udsendt orienteringsbreve til kreditinstitutter og til forsikringsselskaber og pensionskasser om regnskabsaflæggelsen for 2016.

Disse orienteringsbreve kan downloades her:

Orienteringsbrev til kreditinstitutter m.fl.

Orienteringsbrev til forsikrings- og pensionsselskaber