Høringssvar vedr. forenkling af forskerskatteordningen

Faglig nyhedRegeringen ønsker at forenkle forskerskatteordningen, så man blandt andet afskaffer kravet om formel dansk arbejdsgiver

Skat

Regeringen lægger op til, at forskerskatteordningen ændres efter, at flere erhvervsorganisationer har ytret behov for, at en tilretning mod mere fleksible og enkle regler er nødvendige. 

Lovforslaget imødekommer til en vis grad behovet for mere fleksibilitet, da kravet om en formel danske arbejdsgiver bortfalder. Lovforslaget lægger på det punkt op til, at man i højere grad ser på realiteterne i udstationeringen af medarbejderen.

Lovforslaget giver desuden mulighed for, at en medarbejder kan skifte arbejdsplads indenfor forskellige enheder, som er indbyrdes forbundne. Lovforslaget muliggør, at medarbejdere, som har nedgang i vederlagskravet, som følge af barsel, kan fortsætte på ordningen, forudsat en dispensation. Endeligt giver lovforslaget adgang til, at kravet om 10 års fravær af fuld skattepligtig lempes, når der har været udbetalt et efterfølgende vederlag.

FSRs høringssvar kan læses her.