29. maj 2020

Corona Faglig opdatering - Revision og regnskab

Antallet af nyindsendte årsrapporter falder nu

Der var til og med april måned indsendt over 83.000 årsrapporter til Erhvervsstyrelsen - lidt over sidste års niveau. Men i de første tre uger af maj måned er antallet faldet markant, når vi sammenligner med sidste år.


Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Ved udgangen af april 2020 var der indsendt knap 3.000 flere årsrapporter end på samme tidspunkt sidste år til Erhvervsstyrelsen. De første tre uger i maj er billedet vendt, og der er indsendt 14.000 færre årsrapporter end i samme periode sidste år.

Tabel 1: Indsendte årsrapporter i 2019 og 2020, opgjort månedsvist

Note: Antallet af indsendte årsrapporter for maj måned i 2019 og 2020 er opgjort pr. de første tre uger.

Krisearbejde og støttepakker er i fokus nu

Revisionsarbejdet var i starten af 2020 upåvirket af coronakrisen – det var først den 11. marts, at Danmark blev lukket ned.

I kommentarerne til FSR - danske revisorers opgørelse af indsendte årsrapporter pr. 30. april fremhæves det det af nogle revisionsvirksomheder, at virksomhederne i starten af krisen selv har presset på for at få årsrapporten indsendt – fx fordi banken eller kunderne helt naturligt har et behov for at vide, om virksomheden er sund i en krisetid. Det arbejde er i det store hele overstået nu – og derfor falder antallet af indsendte årsrapporter. Ultimo april blev rationel planlægning af revisionen også fremhævet af revisionsvirksomheder som årsag til de mange indsendte årsrapporter. Det arbejde er også overstået nu.

Lige nu er revisorernes primære arbejdsopgaver kriserådgivning og ansøgninger til COVID19-hjælpepakkerne. Med hensyn til kriserådgivningen er det især følgende spørgsmål, der fylder:

  • Hvordan styrkes likviditeten og på længere sigt arbejdskapitalen?
  • Hvor store kreditfaciliteter skal der ansøges om i banken?
  • Strategisk rådgivning om virksomhedens forretningsmodel fremadrettet?

Med hensyn til COVID19-hjælpepakkerne, så har manglende vejledning fra myndighederne og hyppige ændringer i hjælpepakkerne gjort, at ansøgningsprocesserne er blevet mere omfattende. Det har udskudt udarbejdelse, godkendelse og indsendelse af årsrapporterne til Erhvervsstyrelsen.

Forsamlingsforbuddet har vanskeliggjort afholdelsen af nogle generalforsamlinger. Det har også hindret indsendelsen af årsrapporten. Specielt hvis der er et stort behov for, at mange kapitalejere kan mødes og diskutere virksomhedens resultater i 2019.

Endelig fremhæver revisionsvirksomhederne, at effekten af udskydelsen af fristen for at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen ses nu. Normalt skal årsrapporten for regnskabsår, der afsluttes pr. 31. december, være indsendt senest 31. maj året efter. Denne frist er med vedtagelsen af L 168a pt. udskudt til 31. august.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber