CSR og bæredygtighed

18. maj 2022

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål udsender anbefalinger om bæredygtig rapportering

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål har denne uge udsendt syv anbefalinger til, hvordan virksomhedernes arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed styrkes.

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Vejledninger

04. maj 2022

Lancering af CSR Prisen 2022

Hvem er best-in-class til rapportering om bæredygtighed? Med CSR Prisen 2022 inspirerer FSR – danske revisorer med god rapporteringsskik inden for bæredygtighed, samfundsansvar og ESG i store danske v...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Priser

17. november 2021

CSR Prisen: Carlsberg ser engagement med leverandører som afgørende for den bæredygtige omstilling.

Carlsberg modtog CSR Prisen 2021 for store børsnoterede danske virksomheder. Ifølge Carlsberg ligger der en stor opgave i at reducere scope 3 og tæt dialog og en fælles forståelse for behovet for den ...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Strategi og ledelse Priser

17. september 2021

Nasdaq sætter strøm til ESG-agendaen

På #CSRdag2021 sætter vi fokus på behovet for bæredygtig acceleration og har sat Carsten Borring fra Nasdaq Copenhagen i stævne for at høre om fondsbørsens rolle i at fremme bæredygtighed og brugen af...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Bæredygtighed Strategi og ledelse Ansvarlige investeringer Priser

Historisk

26. august 2021

Få mere viden og vejledning om samfundsansvar

Erhvervsstyrelsen har i foråret 2021 opdateret vejledning om samfundsansvar.

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar TCFD Vejledninger

29. juni 2021

CSR Prisen 2021: 45 virksomheder sendes videre til nærmere vurdering

CSR Prisen 2021 hylder de bedste rapporter om samfundsansvar og bæredygtighed blandt store danske virksomheder. Ud af de 65 virksomheder i puljen går 45 videre til vurdering efter en indledende screen...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Bæredygtighed Strategi og ledelse Priser

28. december 2020

Ny tjekliste til redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a (regnskabsklasse C-stor og D)

FSR – danske revisorers tjekliste til oplysninger i årsrapporten om samfundsansvar er omarbejdet til en form, der i højere grad kan anvendes som kontrolværktøj. Tjeklisten er tænkt til brug for store ...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Vejledninger § 99a