CSR og bæredygtighed
Nyheder Samfundsansvar

28. december 2020

Ny tjekliste til redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a (regnskabsklasse C-stor og D)

FSR – danske revisorers tjekliste til oplysninger i årsrapporten om samfundsansvar er omarbejdet til en form, der i højere grad kan anvendes som kontrolværktøj. Tjeklisten er tænkt til brug for store ...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Vejledninger § 99a

23. november 2020

CSR Prisen 2020: Ørsted opfordrer til, at arbejdet med bæredygtighed understøtter Paris-aftalen

Ørsted blev delt vinder af CSR Prisen 2020 for bedste rapport om samfundsansvar, bæredygtighed og klima blandt store børsnoterede virksomheder. For Ørsted er rapporten et strategisk værktøj, der anven...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Bæredygtighed Strategi og ledelse Priser

19. november 2020

Kriterier for CSR Prisen 2021

Vi offentliggør nu kriterierne for næste års CSR Pris, så interesserede virksomheder kan nå at tage stilling til kriterierne, inden de lægger sidste hånd på rapporteringen for 2020.

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Bæredygtighed Strategi og ledelse Priser

16. november 2020

CSR Prisen 2020: Arla opfordrer til modigt at fortælle om udfordringer og dilemmaer

Arla vandt CSR Prisen 2020 for bedste rapport om samfundsansvar, bæredygtighed og klima blandt store unoterede virksomheder. For Arla er den årlige rapport afgørende for at kunne kommunikere troværdig...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Bæredygtighed Strategi og ledelse Priser

09. november 2020

CSR Prisen 2020: Mærsk opfordrer til åbenhed i rapporteringen

A.P. Møller - Mærsk blev delt vinder af CSR Prisen 2020 for bedste rapport om samfundsansvar, bæredygtighed og klima blandt store børsnoterede virksomheder. For Mærsk er rapporten et referencepunkt i ...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Bæredygtighed

09. oktober 2020

Best in class: syv virksomheder nomineret til CSR Prisen 2020

FSR – danske revisorers CSR Pris 2020 tildeles de bedste rapporter om samfundsansvar, bæredygtighed og klima fra unoterede og børsnoterede virksomheder. Tillykke til de syv nominerede: Arla, Grundfos ...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Bæredygtighed Priser

08. september 2020

Vil Coronakrisen blive en milepæl for bæredygtig forbrugeradfærd?

Coronakrisen har tydeliggjort konsekvenserne af vores handlinger for klimaet og giver stof til eftertanke i forhold til normer og rutiner. Men hvad betyder det for vores adfærd, når krisen klinger af?...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Bæredygtighed

08. september 2020

Gør Verdensmål til Vores Mål

Danmarks Statistik og 2030-panelet har offentliggjort 197 nye danske målepunkter for at gøre FN’s 17 Verdensmål danske. Målepunkterne, som overleveres til Finansministeren i morgen, reflekterer danske...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Bæredygtighed

02. juli 2020

Revisorerklæringer på CSR-rapportering – husk vurdering af kompetencer i opgaveaccepten

Et stigende antal virksomheder har revisorerklæring på virksomhedens rapportering om samfundsansvar, bæredygtighed og klima. Revisorerne skal i opgaveaccepten huske, at opgaven kræver specialviden.

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar

25. juni 2020

CSR Prisen 2020: 50 virksomheder går videre efter indledende screening

CSR Prisen 2020 hylder de bedste rapporter om samfundsansvar, bæredygtighed og klima blandt store danske virksomheder. Ud af de 67 virksomheder i puljen går 50 videre til vurdering efter en indledende...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Bæredygtighed § 99a Priser