SMV'ernes bæredygtige omstilling

De små og mellemstore virksomheder står over for øgede forventninger til deres arbejde med bæredygtighed. Hvordan kan SMV’erne imødekomme forventningerne?


De små og mellemstore virksomheder står til at blive direkte og indirekte påvirket af de kommende krav til rapportering om bæredygtighed fra det nye bæredygtighedsdirektiv, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD. Arbejdet med bæredygtighed kræver ressourcer, men på den lange bane kan det vise sig at være et gunstigt valg, da forventningerne til SMV’erne fra deres forretningsrelationer stiger, og adgangen til risikovillig ejerkapital eller prisen for lånekapital kan afhænge af virksomhedens arbejde med bæredygtighed.

Accountancy Europe har listet risici for SMV’erne ved ikke at vælge at arbejde med bæredygtighed samt mulighederne ved at arbejde med bæredygtighed:

Risici og muligheder for SMV'erne ved arbejdet med bæredygtighed
Hvordan kommer man i gang som revisor med at rådgive sine kunder om bæredygtighed?  

Webinaret ’Bæredygtighed og ESG-rapportering som nyt forretningsområde’ har fokus på netop dette spørgsmål. Her bliver der givet en gennemgang af bæredygtighedstermer, som er gode at stifte bekendtskab med. Det er blandt andet temaer som klimaregnskab, scope 1, 2 og 3 og Science Based Target Initiative. Der gives konkret guidance i, hvordan du kommer i gang, hvilke it-systemer det er værd at overveje, samt eksempler på regneopgaver i klimaregnskabet og på præsentation i en rapport.  

Læs mere om SMV’ers arbejde i den bæredygtige omstilling, og hvordan du som revisor kan komme i gang med at rådgive dine kunder om bæredygtighedsrapportering: 

Samt få vejledning på Virksomhedsguiden, der giver digital vejledning udarbejdet af Erhvervsstyrelsen: 

Læs mere om SMV’ers bæredygtighedsrapportering i vores SMV COP-liste publikationer, hvor FSR – danske revisorer sammen med UN Global Compact Network Denmark hylder SMV’er for deres rapportering om bæredygtighed: 

Del til: