03. juni 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger

Omkostninger til bogholderimæssig assistance ER omfattet af hjælpepakken faste omkostninger

Faste aftaler om ekstern bogholderimæssig assistance anses for at være faste omkostninger, som i ansøgningen om hjælpepakken faste omkostninger skal periodiseres og indregnes over hele regnskabsåret.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Over de seneste to uger har vi modtaget mange medlemshenvendelser om, at eksterne omkostninger til bogholderimæssig assistance ikke bliver kompenseret, selvom Erhvervsstyrelsens egen vejledning siger det modsatte:

  • ”Virksomheden skal tage udgangspunkt i følgende liste over faste omkostninger:
    … 4) Løbende serviceaftaler (herunder forsikringer), fx leasingaftaler, omkostninger til aviser, fastpris telefoni og internet, lovmæssigt pålagt revision og bogholderi, selskabets forsikringer (ansvar, driftstab, bygninger, biler, driftsmateriel m.v.), kontingenter og licenser på anvendelse af software. …”

Vi afholder løbende dialogmøder med Erhvervsstyrelsen, hvor vi har påpeget problemstillingen, hvilket giver anledning til at påpege følgende:

  1. Omkostninger til bogholderimæssig assistance er omfattet af hjælpepakken. Dette inkluderer også assistance vedrørende moms- og lønadministration, som sædvanligvis er en del af sådan en service.
  2. Det er kun ’det nødvendige’, der er omfattet, og det betyder, at elementer af rådgivning skal ekskluderes i ansøgningen.

Hvis en leverandør fx fakturerer 20.000 kr. vedrørende ”bogføringsmæssig assistance, momsopgørelser samt rådgivning og samtaler i årets løb”, vil Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt afvise kompensation, da ”rådgivning og samtaler” ikke anses for at være faste omkostninger. Her skal det i ansøgningen 1) præciseres, at der er tale om diverse rådgivning og samtaler i forbindelse med bogholderimæssig assistance, eller 2) skønnes, hvor stor en andel bogholderimæssig assistance udgør af de 20.000 kr., fx 80% svarende til 16.000 kr. Man kan ikke antage, at Erhvervsstyrelsen selv kan vurdere, at rådgivning og samtaler relaterer sig til bogføringsmæssig assistance.

Vores erfaring viser, at er Erhvervsstyrelsen i tvivl, bliver kompensationsbeløbet nedjusteret.

De bedste råd fra os er at bruge tid på 1) at forklare, hvad omkostningerne vedrører, og 2) vedlægge tydelig dokumentation (og gerne med referencer), som understøtter beløb i ansøgningen.

I forberedelsen skal man forsøge at se ansøgningen fra sagsbehandlerens synsvinkel. Her er der tale om en person, som ikke kender virksomheden, og som ikke kender de enkelte omkostningstyper (eller rimeligheden i størrelsen heraf), som virksomheden afholder.

Vi har også før skrevet om nedjusterede kompensationsbeløb og vigtigheden af god dokumentationskvalitet.

Virksomheder, som mener, at de er berettigede til kompensation, men hvor beløb er afvist, kan fra indeværende uge genansøge om kompensation. Det vil givetvis være mange virksomheder, som skal genansøge om kompensation for faste omkostninger til bogholderimæssig assistance.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu