Ajour! Krydsfeltet mellem bæredygtighed og kundens regnskab

Dine kunder er måske begyndt at rapportere på bæredygtighed, ESG og nogle endda også CSRD. Men hvordan giver bæredygtighed sorte tal på bundlinjen? Bliv i stand til at snakke bæredygtig rapportering, risici og forretningsmuligheder med dine kunder.


Dette nye online kursus er målrettet til dig som kender lidt til ESG og har hørt om den nyeste EU-lovgivning som CSRD, ESRS og EU-taksonomi, men mangler et indblik i, hvordan det kommer konkret til at påvirke dine kunder og deres strategiarbejde, og hvordan dette hænger sammen med det dit arbejde som revisor. Kurset er ideelt for revisorer hvis SMV-kunder står midt i den grønne omstilling. Som revisor vil du blive bedre stillet til at revidere de ESG-rapporter og regnskaber som dine kunder laver.

På dette kursus kommer du igennem tre spændende moduler, som hjælper dig med at forstå dine kunders egen placering i omverdenen (inside-out perspektiv) og de mange påvirkninger udefra (outside-in perspektiv). Du får dermed et overblik over dine kunders trusselsbillede og overordnede branchetrends, som fører til nye risici og strategiske beslutninger. Vi slutter af med hvordan det at se nye forretningsmuligheder i stigende grad bliver en del af dine kunders hverdag - og dermed også dine løbende samtaler med dem. 

Kurset indeholder 3 moduler, som er direkte inspireret af essentielle temaer i ESRS. Revisoren får en gennem dette supplerende kursus en dybere forståelse (for særligt SMV-virksomheden), som gør arbejdet med bæredygtighedserklæring lettere. 

Modul 1: Forståelse for den nye bølge af bæredygtighed, klima og miljø

  • Forstå virksomheden og dens omverden med en indflyvning i brændende platforme og hvordan de mange kommende generelle og branchespecifikke krav kommer til at ramme de danske virksomheder.
  • Output er et Indblik i, hvordan det påvirker dine kunder samt en forståelse for kommende krav og rammebetingelser for særligt SMV’er.
  • Med inspiration fra ESRS 1: Punkt 3.1 - Interessenter og deres relevans for processen til vurdering af væsentlighed 

Modul 2: Risici & væsentlighed

  • Introduktion til dobbelt væsentlighedsvurdering (inside-out/outside-in perspektiver) og bæredygtige forretningsrisici. Vi tager de overordnede principper om ESG ned på virksomhedsniveau, så du får en forståelse for hvordan de bliver til risici for dine kunder – nu og på sigt. 
  • Output er et overblik over virksomheders risici og udfordringer samt hjælp til at forstå hvordan det påvirker deres regnskab. 
  • Med inspiration fra ESRS 1: Punkt 3.2 -  Væsentlige forhold og oplysningernes væsentlighed 

Modul 3: Forretningsmuligheder

  • Forstå virksomhedens arbejde med bæredygtige forretningspotentialer og risiko-håndtering. Her lærer du hvordan man kan vende udfordringer til muligheder, og hvordan virksomheder kan igangsætte initiativer der kan sikre dem compliance med relevante standarder og imødekommelse af krav for leverandører og samarbejdspartnere på en måde der er værdiskabende.
  • Output er en ny forståelse for virksomhedens potentialer samt indblik i den brændende platform, som de er med til at håndtere og hvordan det påvirker deres regnskab.
  • Med inspiration fra ESRS 1: Målsætning - Forstå virksomhedens udvikling, resultat og situation

Sparringssession med underviseren

  • I løbet af kurset har du 1x30min sparringssession til rådighed med underviseren (eller anden fagekspert). Denne kan du fx bruge til at stille opklarende spørgsmål, dykke dybere ned i særligt materiale eller tale om en specifik kunde som du oplever, allerede er ramt af dette.

 

Undervisningsform

Hvert modul afvikles som et online webinar på samlet 2 timer, i løbet af hvert modul er der afsat tid til øvelser, hvor man også kan stille spørgsmål til underviseren.

 

Opstart og modul 1 afvikles d. 1. oktober 2024, kl. 9-11

Modul 2 afvikles d. 8. oktober 2024, kl. 9-11

Modul 3 afvikles d. 24. oktober 2024, kl. 9-11

Tidspunkt for sparringssession aftales separat med underviser. Du får trin-for-trin-guide, når du har tilmeldt dig forløbet

 

Efter gennemførelsen af hvert modul er der en række øvelser og quizzer tilgængelige på en eksklusiv læringsplatform, som du får adgang til i 6 måneder.

På platformen ligger både de optagede moduler og en masse supplerende materiale der er tilgængeligt on demand. På den måde kan du hente inspiration og gense særlige elementer når det passer dig bedst.

 

Underviser

Lotte Hansen er en af landets tungeste strategiske eksperter inden for Verdensmålene, ESG og bæredygtighed. Her har hun et særligt fokus på udvikling af CSR, bæredygtighedsstrategier og mobilisering. Hun arbejder med udvikling af kreative og strategiske koncepter inden for FN’s Verdensmål, der kan skabe stærk impact og sikrer mobilisering i organisationer og virksomheder. Som bæredygtighedsekspert fokuserer Lotte Hansen på at skabe solide, transformative forandringer gennem dybest og bredest muligt engagement i handling. I 2018 fik hun Finans Danmark og hele den danske banksektor med på et ambitiøst forløb for sektorens første bæredygtige rapport og anbefalinger. 

 

OE-timer:

Hvert modul giver dig 2 OE-timer, således at du samlet set optjener 6 timer inden for ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder”. Sparringssessionen med en fagekspert giver ikke OE-timer.

oktober 2024
Ajour! Krydsfeltet mellem bæredygtighed og kundens regnskab
Dato 1. okt. Sted Live webinar Tidspunkt 1.-24. okt. 09.00-11.00 Kursusnr. 32684 OE-timer
Rev. og erkl.
0
Anden
6
Pris (ekskl. moms)
Medlem 2.699 kr. Ikke medlem 3.999 kr.
Tilmeldingsfrist 26. september
Beskrivelse

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber

Del til: