Bliv opdateret om det seneste nye inden for Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer – både hvad angår revisionsopgaver samt på hvidvaskområdet. Kurset handler om revisortilsyn og hvidvasktilsyn.


Ajour!-serien kommer omkring emnerne revision, regnskab, skat & moms, selskabsret, tilsyn og digitalsering. Serien er målrettet SMV-revisor, og fokuserer på den praktiske anvendelighed af undervisningen. Læs mere på www.fsr.dk/ajour

Kurset henvender sig til den godkendte revisor og erfarne medarbejdere i revisionsvirksomheder.

 

Fokus på det faglige og det praktisk anvendelige

Kurset ajourfører dig i området for tilsynet med revisorer gennemført af Erhvervsstyrelsen.

I tæt dialog med vores underviser sørger vi naturligvis for, at undervisningen indeholder aktuelle emner og at der er tilstrækkelig variation i kursets indhold fra år til år. Mere info om indholdet på Ajour! Tilsyn 2024 opdateres tættere på afholdelsen for at sikre aktualitet.

 

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og eksempler.

 

OE-timer

Kurset giver dig i alt 8 OE-timer, som vi forventer bliver fordelt med 4 timer på revisions- og erklæringsområdet og 4 timer på området anden relevant lovgivning og faglige standarder. Den nøjagtige fordeling findes først når kursusprogrammet er endelig fastlagt.

 

Underviser

Vores underviser på Ajour! Tilsyn er statsaut. revisor Martin Samuelsen, som er ekspert indenfor revisortilsyn og hvidvasktilsyn og som har undervist for os i mange år.

Martin er forhenværende tilsynschef for Erhvervsstyrelsens revisortilsyn. Således har Martin et unikt kendskab til kravene til revisionsvirksomheders kvalitetsstyringssystemer, revisors kvalitetsstyring af erklæringsopgaver, og fortolkningen heraf, samt Erhvervsstyrelsens praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen og hvidvaskkontrollen.

Martin er i dag indehaver af Inspicio ApS, der leverer rådgivning og konsulentbistand til revisionsbranchen og andre relevante aktører om kvalitetsstyring, revisionskvalitet- og effektivitet, regelefterlevelse (compliance) og andre revisionsfaglige forhold, samt om overholdelse af hvidvaskloven. Martin har, blandt andet som bisidder, bistået en lang revisionsvirksomheder med at komme godt igennem Erhvervsstyrelsens tilsyn.

Martin er en meget erfaren underviser, der evner at formidle kompliceret stof på en forståelig og praktisk måde, og han har været underviser for os i mange år.

 

Erfaringer fra tidligere år

Vi kan især fremhæve følgende udtalelser fra tidligere:

  • "Martin er en supergod underviser med praktisk erfaring. Det er godt med de eksempler, som Martin kommer med fra praksis."
november 2024
Ajour! Tilsyn
Dato 14. nov. Sted Scandic Sluseholmen Molestien 11
2450 København SV
Tidspunkt 14. nov. 08.30-16.30 Kursusnr. 32646 OE-timer
Rev. og erkl.
4
Anden
4
Pris (ekskl. moms)
Medlem 3.699 kr. Ikke medlem 4.999 kr.
Tilmeldingsfrist 9. november
Beskrivelse

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber

Del til: