Bliv opdateret om det seneste nye inden for Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer – både hvad angår revisionsopgaver samt på hvidvaskområdet. Kurset handler om revisortilsyn og hvidvasktilsyn.


Ajour!-serien kommer omkring emnerne revision, regnskab, skat & moms, selskabsret, tilsyn og digitalsering. Serien er målrettet SMV-revisor, og fokuserer på den praktiske anvendelighed af undervisningen. Læs mere på www.fsr.dk/ajour

Vores underviser på Ajour! Tilsyn er statsaut. revisor Martin Samuelsen, som er ekspert indenfor revisortilsyn og hvidvasktilsyn og som har undervist for os i mange år.

Kurset henvender sig til den godkendte revisor og erfarne medarbejdere i revisionsvirksomheder.

Fokus på det faglige og det praktisk anvendelige

Kurset ajourfører dig i området for tilsynet med revisorer gennemført af Erhvervsstyrelsen.

Kurset gennemgår blandt andet Erhvervsstyrelsens bilag (spørgeskema) til brug for revisortilsynets kvalitetskontrol af kvalitetsstyringssystemet og erklæringsopgaverne og betydningen af de væsentligste punkter og indholdet heraf. Der er fokus på områder såsom væsentlige fejl i revisionsdokumentation og ved erklæringsafgivelsen, og hvordan sådanne fejl undgås.

Endvidere gennemgår kurset den praktiske proces ved Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn, samt de væsentligste opmærksomhedspunkter herved. Der er fokus på områder såsom revisionsvirksomhedens risikovurdering, beskrivelsen af politikker og forretningsgange samt kundekendskabsprocessen.

Med udgangspunkt i blandt andet retningslinjerne for 2023 gennemgår vi de områder, som kvalitetskontrollanterne skal have fokus på ved den kommende kvalitetskontrol, og gennemgår systematisk, hvordan du bedst kan forberede dig herpå. Endvidere gennemgås processen ved Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn fra start til slut.

Kurset vil blandt andet omhandle følgende:

  • Fokus på konkrete fejltyper med eksempler og cases, blandt andet om a) intern overvågning, anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, dokumentationsmangler, samt b) erklæringsfejl i forbindelse med overtrædelse af årsregnskabsloven
  • Hvorledes skal risikovurderingen efter hvidvasklovens § 7 udarbejdes
  • Hvilke krav er der i hvidvaskloven til kundekendskabsprocedurer, og hvordan skal politikker, forretningsgange og kontroller på området for hvidvask formuleres for at være tilstrækkeligt konkrete?

I tæt dialog med vores underviser sørger vi naturligvis for, at undervisningen indeholder aktuelle emner og at der er tilstrækkelig variation i kursets indhold fra år til år.

Øvrige relevante kurser om kvalitet

Bemærk at vi også i 2023 kommer til at udbyde en lang række kurser på kvalitetsområdet. Mere information herom tilgår senere i foråret 2023.

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og eksempler.

Otte OE-timer

Kurset giver dig i alt 8 OE-timer, som vi forventer bliver fordelt med 4 timer på revisions- og erklæringsområdet og 4 timer på området anden relevant lovgivning og faglige standarder. Den nøjagtige fordeling findes først når kursusprogrammet er endelig fastlagt.

Afvikling over øst og vest for Storebælt

Vi afvikler dette kursus 2 steder i Danmark i november måned.

Underviser

Vores underviser er igen i år statsaut. revisor Martin Samuelsen.

Martin er forhenværende tilsynschef for Erhvervsstyrelsens revisortilsyn. Således har Martin et unikt kendskab til kravene til revisionsvirksomheders kvalitetsstyringssystemer, revisors kvalitetsstyring af erklæringsopgaver, og fortolkningen heraf, samt Erhvervsstyrelsens praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen og hvidvaskkontrollen.

Martin er i dag indehaver af Inspicio ApS, der leverer rådgivning og konsulentbistand til revisionsbranchen og andre relevante aktører om kvalitetsstyring, revisionskvalitet- og effektivitet, regelefterlevelse (compliance) og andre revisionsfaglige forhold, samt om overholdelse af hvidvaskloven. Martin har, blandt andet som bisidder, bistået en lang revisionsvirksomheder med at komme godt igennem Erhvervsstyrelsens tilsyn.

Martin er en meget erfaren underviser, der evner at formidle kompliceret stof på en forståelig og praktisk måde, og han har været underviser for os i mange år.

Erfaringer fra tidligere år

Ajour! Tilsyn var i 2022 et af vores højest ratede kurser og vi kan især fremhæve følgende udtalelser fra tidligere år:

  • "Martin er en supergod underviser med praktisk erfaring. Det er godt med de eksempler, som Martin kommer med fra praksis."
november 2023
Ajour! Tilsyn
Dato 16. nov. Sted Scandic Sydhavnen Sydhavns Plads 15
2450 København SV
Tidspunkt 16. nov. 08.30-16.30 Kursusnr. 32528 OE-timer
Rev. og erkl.
4
Anden
4
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.399 kr.
Ikke medlem 4.499 kr.
Tilmeldingsfrist 16. november Beskrivelse
Ajour! Tilsyn
Dato 30. nov. Sted Scandic Kolding Kokholm 2
6000 Kolding
Tidspunkt 30. nov. 08.30-16.30 Kursusnr. 32531 OE-timer
Rev. og erkl.
4
Anden
4
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.399 kr.
Ikke medlem 4.499 kr.
Tilmeldingsfrist 30. november Beskrivelse

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber

Del til: