Bliv opdateret om det seneste nye inden for Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer – både hvad angår revisionsopgaver samt på hvidvaskområdet. Kurset handler om revisortilsyn og hvidvasktilsyn.


Ajour!-serien kommer omkring emnerne revision, regnskab, skat & moms, selskabsret, tilsyn og digitalsering. Serien er målrettet SMV-revisor, og fokuserer på den praktiske anvendelighed af undervisningen. Læs mere på www.fsr.dk/ajour

Vores underviser på Ajour! Tilsyn er statsaut. revisor Martin Samuelsen, som er ekspert indenfor revisortilsyn og hvidvasktilsyn.

Kurset henvender sig til den godkendte revisor og erfarne medarbejdere i revisionsvirksomheder.

Fokus på det faglige og det praktisk anvendelige
Kurset ajourfører dig i området for tilsynet med revisorer gennemført af Erhvervsstyrelsen.

Kurset gennemgår blandt andet Erhvervsstyrelsens bilag (spørgeskema) til brug for revisortilsynets kvalitetskontrol af kvalitetsstyringssystemet og erklæringsopgaverne og betydningen af de væsentligste punkter og indholdet heraf. Der er fokus på områder såsom væsentlige fejl i revisionsdokumentation og ved erklæringsafgivelsen, og hvordan sådanne fejl undgås.

Endvidere gennemgår kurset den praktiske proces ved Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn, samt de væsentligste opmærksomhedspunkter herved. Der er fokus på områder såsom revisionsvirksomhedens risikovurdering, beskrivelsen af politikker og forretningsgange samt kundekendskabsprocessen.

Med udgangspunkt i blandt andet retningslinjerne for 2022 gennemgår vi de områder, som kvalitetskontrollanterne skal have fokus på ved den kommende kvalitetskontrol, og gennemgår systematisk, hvordan du bedst kan forberede dig herpå. Endvidere gennemgås processen ved Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn fra start til slut.

Kurset vil blandt andet omhandle følgende:

  • Fokus på konkrete fejltyper med eksempler og cases, blandt andet om a) intern overvågning, anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, dokumentationsmangler, samt b) erklæringsfejl i forbindelse med overtrædelse af årsregnskabsloven.
  • Hvorledes skal risikovurderingen efter hvidvasklovens § 7 udarbejdes
  • Hvilke krav er der i hvidvaskloven til kundekendskabsprocedurer, og hvordan skal politikker, forretningsgange og kontroller på området for hvidvask formuleres for at være tilstrækkeligt konkrete?

I tæt dialog med vores underviser sørger vi naturligvis for, at undervisningen indeholder aktuelle emner og at der er tilstrækkelig variation i kursets indhold fra år til år.

Øvrige relevante kurser om kvalitet
Bemærk at vi udbyder et andet kursus den 6. september om kvalitetskontrollen 2022, som altså afholdes før kontrollen gennemføres. Læs mere her - Kvalitetskontrollen - kom godt igennem. Du kan se et overblik med alle vores kvalitetsmålrettede kurser her.

Undervisningsform
Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og eksempler.

8 OE-timer
Kurset giver dig i alt 8 OE-timer, som vi forventer bliver fordelt med 4 timer ”Revisions- og erklæringsområdet” og 4 timer ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder”. Den nøjagtige fordeling findes først når kursusprogrammet er endelig fastlagt.

Afvikling over øst og vest for Storebælt
Vi afvikler dette kursus i alt 2 steder i Danmark i november 2022.

Underviser
Vores underviser er statsaut. revisor Martin Samuelsen, som er forhenværende tilsynschef for Erhvervsstyrelsens revisortilsyn. Således har Martin et unikt kendskab til kravene til revisionsvirksomheders kvalitetsstyringssystemer, revisors kvalitetsstyring af erklæringsopgaver, og fortolkningen heraf, samt Erhvervsstyrelsens praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen og hvidvaskkontrollen.

Martin Samuelsen er indehaver af Inspicio ApS, der leverer rådgivning og konsulentbistand til revisionsbranchen og andre relevante aktører om kvalitetsstyring, revisionskvalitet- og effektivitet, regelefterlevelse (compliance) og andre revisionsfaglige forhold, samt om overholdelse af hvidvaskloven. Martin Samuelsen har, blandt andet som bisidder, bistået en lang revisionsvirksomheder med at komme godt igennem Erhvervsstyrelsens tilsyn.

Martin er en meget erfaren underviser, der evner at formidle kompliceret stof på en forståelig og praktisk måde.

november 2022
Ajour! Tilsyn
Dato 30. nov. Sted Scandic Kolding Kokholm 2
6000 Kolding
Tidspunkt 30. nov. 08.30-16.30 Kursusnr. 32472 OE-timer
Rev. og erkl.
4
Anden
4
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.199 kr.
Ikke medlem 4.299 kr.
Tilmeldingsfrist 30. november Beskrivelse

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber

Del til: