Bliv opdateret på den seneste udvikling i regler og praksis inden for revision. Kurset er målrettet SMV-revisor. På vores Ajour!-kurser får du otte timers efteruddannelse på et fysisk kursus, hvor du også møder kollegaer fra branchen.


Ajour!-serien kommer omkring emnerne revision, regnskab, skat & moms, selskabsret, tilsyn og digitalsering. Serien er målrettet SMV-revisor og fokuserer på den praktiske anvendelighed af undervisningen. Læs mere på fsr.dk/ajour.

Ajour! Revision henvender sig til praktikeren, der gerne vil holde sig opdateret omkring den seneste lovgivning samt overholde de gældende revisionsstandarder på en effektiv måde.

 

Fokus på det faglige og det praktisk anvendelige

På Ajour! Revision præsenteres du for de mest aktuelle emner, der rammer SMV-revisors bord. Derfor vil det detaljerede kursusprogram først blive fastlagt umiddelbart inden afholdelse i efteråret.

I tæt dialog med vores undervisere sørger vi naturligvis for, at undervisningen indeholder aktuelle emner, og at der er tilstrækkelig variation i kursets indhold fra år til år.

Agenda for Ajour! Revision 2024 (opdateres løbende)

 • Erhvervsstyrelsens kontrol og undersøgelsessager mv.
 • Afsagte revisornævnssager
 • De vigtigste observationer fra kvalitetskontrollen
 • Revision af udvalgte poster i resultatopgørelsen, balancen og noteoplysninger områder med afsæt i grundlæggende krav til identifikation af risici og tilrettelæggelse af planlægningen
 • Koncernrevision, ISA 600 (ajourført)
 • Revisors skriftlige rapportering
 • Andre områder/status på:
 • Afslutning og spørgsmål

 

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og eksempler.

 

Udbytte

Kurset giver dig:

 • Ajourføring med de væsentligste ændringer og opdateringer inden for revision
 • Et praksisnært indblik i, hvor du som revisor ofte kan komme til at bruge mest tid og energi forgæves
 • Fortrolighed med de områder, der ofte giver anledning til usikkerhed i praksis

 

OE-timer

Kurset giver dig otte OE-timer inden for revisions- og erklæringsområdet.

 

Afvikling over hele landet

Vi afvikler dette kursus på fem lokationer i Danmark i perioden oktober til december 2024. Det giver dig mulighed for at deltage, når og hvor det passer dig bedst.

Underviser

Vores underviser er statsautoriseret revisor Karsten Andersen, som er en af landets bedste undervisere inden for revision og med mange års erfaring som underviser.

Karsten har gennem mere end 15 år arbejdet i en revisionsfaglig afdeling med særligt fokus på revision, intern og ekstern kvalitetskontrol, disciplinærnævns- og erstatningssager. Karsten har endvidere siddet i FSR - danske revisorers Revisionstekniske Udvalg (REVU), skrevet flere artikler og har i en lang årrække være ekstern lektor på CBS. Karsten er også tilknyttet FSR - danske revisorer som ekstern konsulent om særlige faglige revisionsemner og han er med til at kvalitetssikre undervisningen på tværs af alle fag på SR-Akademiet.

Karsten er en meget erfaren underviser, der evner at formidle kompliceret stof på en forståelig og praktisk måde med afsæt i aktuelle cases og dilemmaer. Karsten har undervist for os i mange år.

Erfaringer fra tidligere år

Ajour! Revision var i 2023 et af vores højest ratede kurser og vi kan især fremhæve følgende udtalelser fra tidligere år:

"Karsten er en yderst kompetent underviser. Han har en stor viden om emnet og er rigtig god til at formidle sin viden videre

"Super med eksempler fra den virkelige verden"

"Præcist - effektivt - aktuelt"

 
oktober 2024
Ajour! Revision
Dato 7. okt. Sted Hotel Frederiksdal Frederiksdalsvej 360
2800 Kgs. Lyngby
Tidspunkt 7. okt. 08.30-16.30 Kursusnr. 32628 OE-timer
Rev. og erkl.
8
Anden
0
Early bird: 10% frem til 20. jun. 2024
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.329 kr.
3.699 kr.

Ikke medlem 4.499 kr.
4.999 kr.
Tilmeldingsfrist 2. oktober Beskrivelse
Ajour! Revision
Dato 28. okt. Sted Hotel Montra Sabro Kro Viborgvej 780
8471 Sabro
Tidspunkt 28. okt.-18. nov. 08.30-16.30 Kursusnr. 32629 OE-timer
Rev. og erkl.
8
Anden
0
Early bird: 10% frem til 20. jun. 2024
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.329 kr.
3.699 kr.

Ikke medlem 4.499 kr.
4.999 kr.
Tilmeldingsfrist 23. oktober Beskrivelse
november 2024
Ajour! Revision
Dato 11. nov. Sted Scandic Sluseholmen Molestien 11 2450 København SV Tidspunkt 11. nov. 08.30-16.30 Kursusnr. 32630 OE-timer
Rev. og erkl.
8
Anden
0
Early bird: 10% frem til 20. jun. 2024
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.329 kr.
3.699 kr.

Ikke medlem 4.499 kr.
4.999 kr.
Tilmeldingsfrist 6. november Beskrivelse
Ajour! Revision
Dato 25. nov. Sted Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding Tidspunkt 25. nov. 08.30-16.30 Kursusnr. 32631 OE-timer
Rev. og erkl.
8
Anden
0
Early bird: 10% frem til 20. jun. 2024
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.329 kr.
3.699 kr.

Ikke medlem 4.499 kr.
4.999 kr.
Tilmeldingsfrist 20. november Beskrivelse
december 2024
Ajour! Revision
Dato 9. dec. Sted Scandic Roskilde Ved Ringen 2
4000 Roskilde
Tidspunkt 9. dec. 08.30-16.30 Kursusnr. 32632 OE-timer
Rev. og erkl.
8
Anden
0
Early bird: 10% frem til 20. jun. 2024
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.329 kr.
3.699 kr.

Ikke medlem 4.499 kr.
4.999 kr.
Tilmeldingsfrist 4. december Beskrivelse

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber

Del til: