Bliv opdateret på den seneste udvikling i regler og praksis inden for skat og moms. Kurset er målrettet SMV-revisor. På vores Ajour!-kurser får du otte timers efteruddannelse på et fysisk kursus, hvor du også møder kollegaer fra branchen.


Ajour!-serien kommer omkring emnerne revision, regnskab, skat & moms, selskabsret, tilsyn og digitalsering. Serien er målrettet SMV-revisor, og fokuserer på den praktiske anvendelighed af undervisningen. Læs mere på fsr.dk/ajour

Der er to undervisere med på hvert af vores Ajour! Skat & moms-kurser. Vores underviserteam er igen i år skatteekspert John Cederskjold Kierans og moms- og afgiftsekspert Elsebeth Hjortshøj Rasmussen.

Kurset henvender sig til praktikeren, der gerne vil holde sig opdateret omkring den seneste lovgivning inden for skat og moms.

Fokus på det faglige og det praktisk anvendelige

Kurset indholder:

  • Ajourføring med de væsentligste ændringer og opdateringer inden for skat og moms, som SMV-revisor beskæftiger sig med
  • Operationel viden om skat og moms
  • Fokus på aktuelle problemstillinger og typiske faldgruber, som ofte giver anledning til usikkerhed i praksis.

Kurset giver dig en bred ajourføring, så du er rustet med en solid viden og en god platform inden for skat og moms. Her er fokus på "need to have"-viden. Du kommer altså ikke til at dvæle ved et bestemt ekspertområde, men kommer derimod bredt omkring og får indsigt i de væsentlige ændringer, der sker løbende, samt en bred faglig opdatering. Kurset forventes også at omhandle et udvalg af de mest kendte problemstillinger, som rammer SMV-revisors bord. Det detaljerede kursusprogram vil først blive fastlagt umiddelbart inden afholdelse.

I tæt dialog med vores undervisere sørger vi naturligvis for, at undervisningen indeholder aktuelle emner, og at der er tilstrækkelig variation i kursets indhold fra år til år. 

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og eksempler.

8 OE-timer

Kurset giver dig i alt otte OE-timer indenfor området Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

Afvikling over hele landet

Vi afvikler dette kursus i alt fem steder i Danmark i perioden september til december 2022. Det giver dig mulighed for at deltage, når og hvor det passer dig bedst.

Underviserteam

Vores undervisere på Ajour! Skat & moms består igen i år af:

  • Tax Director i Baker Tilly John Cederskjold Kierans, jurist fra Aarhus Universitet og Master of Tax fra CBS. John har i mere end 20 år arbejdet med skattespørgsmål hos både skattemyndighederne, hos Mærsk og på rådgiversiden. John har gennem årene beskæftiget sig med en meget bred vifte af praktiske problemstillinger fra hovedaktionærbeskatning til komplicerede skattesager. Ikke mindst har John i mange år undervist – også for FSR - danske revisorer.
  • Elsebeth Hjortshøj Rasmussen, Hejm Vilsgaard Advokat, er advokat med moms og afgifter som speciale. Elsebeth har lang erfaring med rådgivning og førelse af sager inden for dette felt og har arbejdet med sit speciale både i skatteforvaltningen og i revisorbranchen og arbejder nu med emnet som advokat. Elsebeth er en meget benyttet underviser og foredragsholder. Herudover er hun censor i moms- og afgiftsret ved de højere læreanstalter.

Erfaringer fra tidligere år

Ajour! Skat & moms fik i 2021 4,1 ud af 5 mulige for samlet tilfredshed med kurset. 

Følgende udtalelser fra sidste år vil vi særligt fremhæve:

  • "Dygtige og engagerede undervisere med stor praktisk erfaring."
  • "Meget fint indlæg om moms med en meget praktisk vinkel."
  • "Gode og interessante emner."
  • "Underviserne har godt styr på de relevante emner."
  • "Meget hands on og praktisk anvendeligt for mig."
december 2022
Ajour! Skat & Moms
Dato 7. dec. Sted Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12
4000 Roskilde
Tidspunkt 7. dec. 08.30-16.30 Kursusnr. 32450 OE-timer
Rev. og erkl.
0
Anden
8
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.199 kr.
Ikke medlem 4.299 kr.
Tilmeldingsfrist 7. december Beskrivelse

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber

Del til: