Regnskab
Nyheder Internationalt Lovgivning og fortolkning

15. januar 2020

Bør EU-lovgivningens rammer justeres i forhold til kryptoaktiver?

Nye teknologier udvikler sig konstant og er med til at ændre det europæiske finansielle system. Betyder denne udvikling, at nye områder bør reguleres i europæisk regi for at skabe ensartede konkurrenc...

Regnskab Internationalt Lovgivning og fortolkning

03. december 2018

Feedback fra fitness-tjek: EU-regnskabsregler tilfører værdi

EU-Kommissionen afsluttede i juli 2018 en høring om, hvorvidt eksisterende regler for rapportering er ”fit for purpose” i lyset af digitalisering og stigende fokus på ikke-finansiel rapportering. Gene...

Regnskab Internationalt Lovgivning og fortolkning

24. maj 2018

Nye regler om andelsboligforeninger er vedtaget

Folketinget har vedtaget ændringer til lov om andelsboligforeninger, der træder i kraft den 1. juli 2018. Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde flere bekendtgørelser til loven, herunder en bekendtgøre...

Regnskab Internationalt Lovgivning og fortolkning Lovgivning og fortolkning

13. december 2017

Nye regler om andelsboligforeninger og valuarvurderinger på vej

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et udkast til ændring af lov om andelsboligforeninger. Læs om hovedpunkterne i lovudkastet, der formentlig træder i kraft den 1. juli 2018.

Regnskab Internationalt Lovgivning og fortolkning Lovgivning og fortolkning

24. november 2016

Negative renter, hvad betyder det for regnskabet?

I løbet af de sidste par år er renten på indlån i nogle tilfælde blevet negativ. Hvordan skal man regnskabsmæssigt håndtere dette?

Regnskab Internationalt Lovgivning og fortolkning

14. juni 2013

Europaparlamentet vedtager det nye regnskabsdirektiv

Europaparlamentet har efter lang tids forarbejde vedtaget det nye regnskabsdirektiv, der skal indarbejdes i medlemslandenes respektive regnskabslove senest i 2015. Der indføres bl.a. krav om land-for-...

Regnskab Internationalt Lovgivning og fortolkning