Skat

07. maj 2019

Hvordan er det nu lige med aktionærlån?

FSR – danske revisorer har for nyligt udgivet et opdateret notat om, hvordan en hovedaktionærs hævninger bedst løses revisions-, regnskabs- og skattemæssigt.

Skat Skat FSR mener Skatteudvalget og fortolkninger

29. april 2019

Notat om aktionærlån er opdateret

FSR – danske revisorer har opdateret notatet om lån til hovedaktionærer. En af de væsentligste ændringer i forhold til notatet fra 2015 er en ændret beskrivelse af den skattemæssige behandling af rent...

Skat Skat FSR mener Skatteudvalget og fortolkninger

14. marts 2019

Brev til skatteministeren om forslag til ændring af reglerne om skattefri omstrukturering, sambeskatning m.v.

FSRs Skatteudvalg sendte den 1. marts brev til skatteministeren, hvor Skatteudvalget gjorde opmærksom på problemstillinger i blandt andet reglerne om omstrukturering.

Skat Skat FSR mener Skatteudvalget og fortolkninger

17. april 2018

Ny henvendelse om rentefradragsbegrænsningen

Der opstår fortsat spørgsmål ift. reglerne om rentefradragsbegrænsningen og Skatteudvalget har derfor sendt en ny henvendelse til departementet herom

Skat Skat FSR mener Skatteudvalget og fortolkninger

17. november 2017

Fradrag for lønudgifter i en koncern er sikret

Skatteministeren imødekommer FSRs ønsker, således at der også åbnes op for fradrag i en koncern, tidligere ikrafttrædelse og mulighed for alle virksomheder også vedrørende tidligere indkomstår får sik...

Skat Skat FSR mener Skatteudvalget og fortolkninger

19. april 2017

Rentetilskrivninger til aktionærlån kan have vidtgående konsekvenser

FSR - danske revisorer har den 15. marts 2017 afgivet bemærkninger til SKAT om udkast til styresignal om rentetilskrivninger til aktionærlån. Renterne kan i visse tilfælde føre til yderligere aktionær...

Skat Skat FSR mener Skatteudvalget og fortolkninger