CSR/ESG: Revisor som rådgiver

Hvorfor er rapportering om klima, miljø, menneskerettigheder mv. relevant for en SMV-revisor?


Ny webinarrække til dig der vil være klar til at kunne svare og levere når kunderne efterspørger det.

Læringsmodul 1: Revisor som CSR/ESG-rådgiver
Hvorfor er klima, miljø, menneskerettigheder mv. forretningsmæssigt interessant?  Hvilke trends ser vi, og hvad rammer os om 2-3 år? Hvad betyder det nye EU direktiv om bæredygtighedsrapportering for dig? Hvordan bruges ESG-nøgletal som styringsværktøj? Hvordan rådgiver du dine kunder bedst i at se værdien i bæredygtighed? Herudover berøres kort, hvordan klimapåvirkningen kan påvirke indtjening, aktiver og forpligtelser ved ændring i afskrivningsperioder, nedskrivningsbehov og eventuelle nye hensættelser, herunder håndtering af usikkerhed om fremtiden.
Statsautoriseret revisor Jan Molin, partner i Beierholm og ESG-specialist, deler ud af sin store erfaringer på området og tager dig sikkert igennem emnet og gør det revisorrelevant også qua han selv er revisor.

Læs mere om indholdet i webinarrækken og om læringsmodul 2 og 3 her.   

Klima, miljø og sociale forhold fylder mere og mere for forbrugere, långivere og ikke mindst politikere. I april 2021 kom EU-kommissionen med et nyt omfattende forslag til en ny bæredygtighedsrapportering (CSRD), som ventes at få stor indflydelse også på de danske årsrapporter samt revisors erklæringsafgivelse.

Långivere, investorer og andre interessenter kræver relevante, sammenlignelige og pålidelige oplysninger. De store virksomheder kræver oplysninger fra deres leverandører. Men det handler ikke kun om oplysninger; det handler også om bæredygtige aktiviteter og ledelse. Der kræves omstilling, grønne investeringer og bæredygtige produkter, som igen kræver analyser, kalkuler, finansieringsforslag, strukturelle ændringer osv.

Pilen peger på revisor!

Og det gælder især når det kommer til rådgivning, assistance og erklæringsafgivelse på denne ikke-finansielle rapportering.

Vi har udviklet en ny spændende webinarrække målrettet SMV-revisor om bæredygtighedsrapporteringen, klimaregnskabet og revisors rådgivning på området.

Dette som følge af, at det er vores klare forventning, at SMV-revisor meget snart – hvis ikke allerede – kommer til at møde mange spørgsmål fra kunderne om hvilken påvirkning klima, miljø og sociale forhold har på deres årsrapporter og hvorfor det forretningsmæssigt er interessant for dem.

Kan du svare når dine kunder spørger dig?

Formålet med webinarrækken er at komme godt rundt om rådgivningen, rapporteringen og revisionen. Målet er ikke at gøre SMV-revisor til en decideret ”CSR-specialist” eller ”ESG-specialist”, men derimod at klæde revisor godt på til at kunne tage snakken med kunderne. Når det kommer til erklæringsafgivelsen, vil vi dog klæde revisor på til efterfølgende at kunne udføre en erklæringsopgave.

Foreningens Udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed har været involveret i udviklingen af indholdet.

Webinarrækken afvikles over forventet tre læringsmoduler af 2-3 OE timers varighed, som kan købes enkeltvist eller samlet.

Du vælger frit, om du vil deltage i de enkelte læringsmøder over TEAMS live – og dermed udnytte muligheden for at stille spørgsmål til underviser – eller om du ønsker at få tilsendt en optagelse efter afholdelsen som du kan se, når det passer bedst ind i dit program. Det mener vi er en god måde at tilbyde en travl SMV-revisor viden på.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber