SR-Akademiet Fag - Regnskab

Faget har til formål, at du efter deltagelse i faget kan udarbejde et internt eller eksternt notat samt besvare en multiple choice, spørgsmål med korte svar eller en mundtlig redegørelse om en regnskabsmæssig problemstilling jf. eksamensbekendtgørelsen § 12, stk. 2, nr. 5 – 7.

 

Indhold:

 • Love, bekendtgørelser, vejledninger, standarder og fortolkningsbidrag med relevans for regnskabsaflæggelse
   
 • Indregning – måling – klassifikation – præsentation af alle væsentlige poster i et årsregnskab
   
 • Koncernregnskab og konsolidering
   
 • Ændring i skøn og anvendt praksis samt korrektion af væsentlige fejl
   
 • Ledelsesberetning og andre beretninger
   
 • Virksomhedssammenslutninger

Faget består af 15 timers onlineundervisning i Digital sky samt 3 dages internatkursus. Faget indeholder desuden et opstartswebinar, pensumliste, flere online tests og 1-2 skriftlige afleveringer, der bliver rettet, og du får personligt feedback. Endvidere bliver den vejledende løsning, ofte forekommende fejl eller udfordringer med opgaven, gennemgået på et webinar efterfølgende.


Praktiske oplysninger
Prisen er for hele faget inkl. Digital sky, internatkursus og opgaveretning. Internatkurset er inkl. fuld forplejning og overnatninger imellem kursusdagene. Hvis der ønskes overnatning fra dagen før undervisningen starter, skal du selv booke og betale et værelse på pågældende hotel.

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber