SR-Akademiet Fag - Regnskab

”Regnskab” er et kursus med fokus på regnskab.

Indeholder bl.a.:

  • Love, bekendtgørelser, vejledninger, standarder og fortolkningsbidrag med relevans for regnskabsaflæggelse
  • Indregning – måling – klassifikation – præsentation af alle væsentlige poster i et årsregnskab
  • Koncernregnskab og konsolidering
  • Ændring i skøn og anvendt praksis samt korrektion af væsentlige fejl
  • Ledelsesberetning og andre beretninger
  • Virksomhedssammenslutninger

Undervisningsformen

Faget indeholder et opstartswebinar og evt. online tests, digitalsky (online undervisning), fremmøde undervisning, personlig feedback på opgavebesvarelse samt et feedbackwebinar.

Den fysiske undervisning varierer mellem foredragsform, klasseundervisning á ca. 35 kandidater og undervisning i mindre grupper.

På hvert fag har hver klasse tilknyttet et undervisermakkerpar.

Praktiske oplysninger

Kurset er inkl. fuld forplejning og overnatninger imellem kursusdagene. Husk, at ønskes der overnatning fra dagen før undervisningen starter, skal kandidaten selv booke og betale et værelse på pågældende hotel.

Vær opmærksom på vores afbudsregler: Afbudsregler (fsr.dk)

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber