SR-Akademiet Fag - Regnskab

”Regnskab” er et kursus med fokus på regnskab.

Indeholder bl.a.:

  • Love, bekendtgørelser, vejledninger, standarder og fortolkningsbidrag med relevans for regnskabsaflæggelse
  • Indregning – måling – klassifikation – præsentation af alle væsentlige poster i et årsregnskab
  • Koncernregnskab og konsolidering
  • Ændring i skøn og anvendt praksis samt korrektion af væsentlige fejl
  • Ledelsesberetning og andre beretninger
  • Virksomhedssammenslutninger

Undervisningsformen
Faget indeholder et opstartswebinar og evt. online tests, digitalsky undervisning, fremmøde undervisning, personlig feedback på opgaver samt et feedbackwebinar.

Den fysiske undervisning varierer mellem foredragsform, klasseundervisning á ca. 35 kandidater og undervisning i mindre grupper.

På hvert fag har hver klasse tilknyttet et undervisermakkerpar.

Praktiske oplysninger
Kurset er inkl. fuld forplejning og overnatninger imellem kursusdagene. Husk, at ønskes der overnatning fra dagen før undervisningen starter, skal kandidaten selv booke og betale et værelse på pågældende hotel.

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber