Revisionsprocessen fra A til Z

Dette kursus stiller skarpt på revisionsprocessen fra A til Z med udgangspunkt i en gennemgående case, der danner grundlag for dagens praksisorienterede undervisning.


Undervisningen bygges op omkring en gennemgående case med forskellige aktiviteter, og der udleveres indledningsvist kort beskrivelse af casen med tilhørende regnskabstal.

Med fokus på planlægning og bestemmelser for regnskabsklasse B i årsregnskabsklasse B ser vi på, hvorledes vi opnår tilstrækkelig forståelse af en kundes transaktionskæder med henblik identifikation og vurdering af risici for væsentlige fejlinformation samt dokumentation. Dagen vil være opdelt i planlægning og udførelse hhv. revisors rapportering og forventes at dække følgende:

Planlægning og udførelse:

 • Kunde- og opgaveaccept
 • Væsentlighed og den praktiske anvendelse i planlægningen
 • Overordnet revisionsstrategi og revisionsplaner
 • Revision af og risikoen for besvigelser
 • Revision af primobalancen, herunder revisors ansvar
 • Indledende overvejelser omkring fortsat drift
 • Godkendelse af planlægningen og partners involvering​

Rapportering:

 • Påtegninger og erklæringer
  • Forbehold
  • Usikkerhed om fortsat drift
  • Fremhævelser
 • Revisors andre erklæringer
 • Revisors øvrige rapporteringsforpligtelser

Målgruppe

Kurset er aktuelt for dig, der ønsker at holde dig og fagligt opdateret og samtidig få en samlet praktisk gennemgang af senere års ændringer i revisionsprocessen, der dels skyldes ændrede og opdaterede regler, ændret fortolkning og dels ændret og sksærpet fokus ved tilsynskontrol.

Udbytte

Ved at deltage på dette kursus får du:

 • Genopfrisket reglerne for kunde- og opgaveaccept og bliver fokuseret på de forhold, der særligt skal overvejes og dokumenteres
 • Bedre forståelse for fastsættelse af væsentlighed med afsæt i REVUS seneste udmelding om fastsættelse af væsentlighed
 • Opdateret din viden om den praktiske håndtering af opnåelse af kundeforståelse
 • Styrket din risikoidentifikation og tilpasset din revisionsstrategi
 • Forbedret dit fokus på aktuelle risici for besvigelser
 • Opdateret din viden om kravene til revision af primobalancen
 • Bedre indsigt i vurdering af risiko for fortsat drift
 • Fokus på kravene til den opgaveansvarlige partners løbende involvering i revisionen
 • Genopfrisket kravene til revisors rapportering

Undervisningsform

Kurset er praktisk orienteret med cases og dilemmaer. Der lægges derfor op til debat og aktiv deltagelse.

OE-timer

Kurset giver dig otte OE-timer inden for revisions- og erklæringsområdet.

Afvikling over hele landet

Vi afvikler dette kursus på 2 lokationer i Danmark i perioden oktober til december 2024. Det giver dig mulighed for at deltage, når og hvor det passer dig bedst.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber