Revisors rolle i insolvenssituationer

Bliv klædt på til at hjælpe din kunde, når krisen kradser.
Omsæt teori til praktisk rådgivning ud fra en case-baseret gennemgang af en nødlidende kundes forløb.


Formål 


Du vil blive klædt på til at kunne identificere kundens og egne risici, og ikke mindst hvilke opgaver, du som revisor kan bistå kunden med før og under en økonomisk krise.

Startende med en tvangsopløsning og efterfølgende videre igennem et forsøg på frivillig akkord og rekonstruktion  indtil kunden bliver taget under konkursbehandling vil alle relevante aspekter blive gennemgået.

Herudover giver kurset et grundigt indblik i processen i forbindelse med tvangsopløsning, frivillig akkord, rekonstruktion og konkurs, og hvilke aktører som kreditorer, medarbejdere og panthavere mv der er en del af
processen.

Endelig giver kurset et indblik i de reviderede regler om konkurskarantæne, og hvordan revisor kan hjælpe med at forebygge, at ledelsen pålægges konkurskarantæne.
 

Målgruppe 
Kurset er for godkendte revisorer og erfarne medarbejdere, der ønsker et praktisk indblik i insolvenssituationer og værktøjer til at kunne yde den gode professionelle rådgivning.

 

Indhold 
På kurset kommer vi blandt andet ind på emner som:

  • Revisors rolle ifm. tvangsopløsninger, og sammenspillet med likvidator
  • Udenretlige rekonstruktioner / akkordordninger, og sammenspillet med konkurslovens § 94
  • Forebyggende rekonstruktion
  • Rekonstruktion og revisors rolle, samt forholdet til kreditorer, medarbejdere, panthavere mv.
  • Konkurs og revisors rolle
  • Hvad kan en kurator bruge revisor til
  • Rådgiveransvar i konkurs
  • Særligt om lønmodtagernes retsstilling i insolvente situationer og virksomhedsoverdragelse 
  • Konkurskarantæne

 
Udbytte 
Du vil kunne identificere kundens og egne risici i de insolvenssituationer, der kan opstå, og ikke mindst hvilke opgaver, du som revisor kan bistå kunden med før og under – udover traditionelle revisor opgaver – når det konstateres, at en kunde har økonomiske udfordringer.

Du vil også blive klædt på til at kunne sikre dig selv som rådgiver og vejlede om processen i forbindelse med tvangsopløsning, frivillig akkord, rekonstruktion samt konkurs, og hvilke aktører man skal forholde sig til og hvordan.

Endelig vil du blive klædt på til at kunne forebygge, at ledelsen pålægges konkurskarantæne efter de (kommende) reviderede regler om konkurskarantæne.
 

Undervisningsform 
Dialog mellem undervisere og kursister på baggrund af en fiktiv casebaseret gennemgang af en kundes nødlidende rejse, baseret på faktuelle omstændigheder og gældende ret.
 

OE-timer 
Kurset giver dig 8 OE-timer inden for ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder”
 

Undervisere 

Lars Berg Dueholm, Advokat (L) og Partner er en erfaren advokat med speciale i konkursret, omstrukturering og civile retssager. Han har håndteret mange markante konkursboer og fungeret som rekonstruktør og kurator for nødlidende virksomheder i forskellige brancher. Han er certificeret insolvensadvokat og har ført betydningsfulde retssager, herunder omstødelses- og erstatningskrav. Lars er tilknyttet Erhvervshusenes Early Warning program, hvor han vejleder nødlidende virksomheder, og  Gældsstyrelsens Advokatpanel, hvor han udpeges som kurator i sager med store moms- og skatterestancer.

Anders Hammer Hansen, Advokat (H) og Partner er specialiseret i insolvensret, herunder konkurs og rekonstruktioner. Derudover beskæftiger han sig med ansættelsesret samt flere erhvervsretlige discipliner, herunder selskabsret og virksomhedsoverdragelser. Anders er tilknyttet Gældsstyrelsens Advokatpanel og certificeret insolvensadvokat og repræsenterer lønmodtager  og lønmodtagerorganisationer i forbindelse med indgivelse af konkursbegæring samt i forbindelse med tvister og  retssager mod blandt andet konkursboer. Herudover varetager Anders også virksomhedspanthavere og øvrige kreditorers interesser i forbindelse med virksomhedsophør, ligesom han rådgiver nødlidende virksomheder.


Mads Johansson, Partner og statsautoriseret revisor har i en længere årrække beskæftiget sig med rådgivning af nødlidende virksomheder samt virksomheder under indenretlig insolvensbehandling. Mads rådgiver bl.a. nødlidende virksomheder om likviditetsstyring og optimering af pengestrømme, kapitalfremskaffelse, salg af virksomheden, finansiel og operationel turn around mv. Mads har stor erfaring indenfor rekonstruktion af virksomheder, hvor Mads påtager sig rollen som regnskabskyndig tillidsmand, ligesom han yder finansiel rådgivning til långivere eller kuratorer i konkursboer. Endeligt har Mads særlig ekspertise indenfor undersøgelser og særlige erklæringsafgivelser i forbindelse med retssager, voldsgiftsager, besvigelser og ansvarsager. 

 

Afvikles to steder i landet

Samme kursus afholdes i Kolding d. 26. november 2024

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber