Nyheder og pressemeddelelser

29. juni 2020

Er din ansvarsforsikring blevet sagt op, så kan FSR – danske revisorer tilbyde et attraktivt alternativ

Som det er fremgået af dagspressen de seneste dage, har Codan valgt at lukke deres aktiviteter inden for revisoransvarsforsikringer ned. De har i den forbindelse opsagt alle nuværende kunder i dette s...

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

09. juni 2020

Uddannelsesniveauet i revisorbranchen stiger

Uddannelsesniveauet i revisorbranchen er steget de seneste 10 år. De højt uddannede medarbejdere øger produktiviteten og værdiskabelsen i revisionsvirksomhederne til gavn for kunderne.

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

02. juni 2020

Konkurstal under coronakrisen: Hjælpepakker ser ud til at virke

Antallet er konkurser er fortsat på niveau med finanskriseåret 2009, men mængden af tabte jobs er markant mindre end i 2009 viser ny konkursstatistik fra eStatistik og FSR – danske revisorer. Det ind...

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

26. april 2020

Velkommen til den nye FSR.dk

Målet med den nye FSR.dk er at gøre det enklere og nemmere for dig som medlem at tilgå den information og de services, vi tilbyder.

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

04. marts 2020

Forslag til ændring af revisoreksamen

Revisorrådet og Eksamensudvalget foreslår, efter anbefaling fra FSR – danske revisorer, en tiltrængt modernisering af revisoreksamen, som fokuserer på revisors kerneopgaver og fjerner unødvendige forh...

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

31. januar 2020

Kvalitet og regelefterlevelse i dokumentation for revisors levering af skatte- og vurderingsydelser til kunder i PIE-segmentet

I forbindelse med indarbejdning af EU-forordningen i den danske revisorlov, og herunder de tilladte skatte- og vurderingsydelser i § 24a, blev der ønsket en opfølgning.

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

23. januar 2020

Slutspurt i 2019 ødelægger roligt konkurs-år

Antallet af reelle virksomhedskonkurser ramte i 4. kvartal det højeste niveau siden finanskrisen, viser gennemgang fra eStatistik og FSR – danske revisorer.

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder